Momentum skal heretter tilby forenet kompetanse fra VA-sektoren fra både Norge og Danmark

Dansk rådgivningselskap overtar norske Momentum

Oppkjøpet av norske Momentum er et ledd i EnviDans strategi om å posisjonere seg innefor det skandinaviske markedet innen rådgivning og IT-løsninger, og da særlig innen produksjon av vann, avløpsrensing og biogass.

0

Det norske selskapet Momentum ble etablert for å tilby norske kommuner  IT-verktøy for beregning av kommunale gebyrer knyttet til blant annet vann og avløp, renovasjon og byggesaker. Løsningene benyttes i dag av 60 prosent av norske kommuner ved siden av et tredvetalls renovasjonsselskaper. Selskapet utarbeider også forskrifter, regulativer, etterkalkyler og budsjetter. Momentum har 300 kommunale kunder i Norge.

Rådgivning med økonomi
– Med EnviDan i ryggen vil vi i tillegg til dagens tjenester, kunne tilby rådgivende ingeniørtjenester til våre kommunale kunder, støtte av nye IT-systemer. EnviDan har utviklet en IT-plattform som er svært velegnet for det norske markedet, hvor det er et stort behov for nye og innovative IT-løsninger innen kommunaltekniske tjenester, fremholder Espen Starheim, leder for det nye selskapet, som har fått navnet EnviDan Momentum.
Strategien med oppkjøpet fra dansk side er å binde sammen økonomistyring med nye kommunaltekniske løsninger.
– Det skal vi vi på en måte som skal frigjøre ressurser i kommunene, samtidig som kvaliteten på tjenestene etter alt å dømme vil blir bedre for innbyggerne, sier Starheim.

Markedsledere i to land
Det danske ingeniørselskapet EnviDan AS kjøpte Momentum med virkning fra 1. juli i år. De to selskapene har lenge vært markedsledere i sine nisjer i henholdsvis Danmark og Norge. Ved å forene sine ressurser, kompletterer selskapene hverandre både når det gjelder kompetanse, tjenester og markeder.
– Vi ser mange likhetstrekk mellom dagens norske kommunemarked og det danske slik det var for ti år siden, da Danmark var gjennom en storstilt kommunereform, sier EnviDans direktør i Danmark, Morten Fjerbæk. Han er overbevist om at EnviDans erfaring med ny kommunestruktur og deres innovative løsninger vil gjøre at selskapet kan tilby et unikt spekter av tjenester til eksisterende og nye kunder

Bakgrunn: EnviDan  er spesialisert innen avløpsrensing, vannbehandling, klimatilpasning, og energioptimaliserende løsninger. Det danske selskapet leverer rådgivning, entrepriser og understøttende IT-systemer til majoriteten av danske vann- og avløpsselskaper og kommuner. EnviDans medarbeidere er i all hovedsak ingeniører med spesialisering innen vann, avløp og biogass. EnviDan har i alt 190 medarbeidere og regner med at omsetningen i inneværende år vil passere 250 millioner kroner.