Aksel Rud (t.v) fra Isoterm og Thomas Blankenvoort fra Norsk Wavin sjekker beholdning av rør hos Hærhes lager på Ørje.

Verdens første isolerte overvannsrør – til E18 i Østfold

Pre-isolerte overvannsrør er første gang tatt i bruk i Norge. En helhetlig løsning tåler anleggstrafikk og grovere omfyllingsmasser. Røret legges grunnere og gir kontrollert funksjonalitet over tid.

0

Under arbeidene ved E18 på Ørje er pre-isolerte overvannsrør for første gang tatt i bruk. Løsningen er resultat av lengre tids kommunikasjon mellom rådgiver og produsent. Det er Isoterm som har levert løsningen, som er bygget opp omkring et regulært Wavin overvannsrør.
– Dette har vært diskutert et par år som en mulighet, det har vært veldig spennende å ta fram denne løsningen, sier Aksel Ruud hos Isoterm til VANytt. Det er Isoterm som står for produktet.
Første gang idéen kom på bordet var for to år siden i en samtale med Multiconsult, som dessuten også prosjekterer gjeldende E18 nord i Østfold der nevnte produkt for første gang legges i jorden.


Helge Nome hos TT-Anlegg, som står for leggingen, synes de isolerte overvannsrørene er fine å jobbe med.

Isoterm og Wavin
Det isolerte overvannsrøret, som foreløpig har fått produktnavnet Isovarm DVO, består av et innvendig medierør, som i realiteten er et dobbeltvegget overvannsrør, X-Stream, fra Norsk Wavin. Mellom dette og mantelrøret (som er i PP) er det fylt opp med polystyren. Rørene skjøtes med en ekspansjonspakning og en krympemuffe utenpå skjøt.
– Ved tradisjonell legging av uisolerte rør brukes isolasjonsplater og finere omfyllingsmasser. Platene er svært følsomme for trykk under anleggsarbeidet. Isovarm DVO er en helhetlig løsning, isolasjonen er integrert og beskyttet. Løsningen er svært robust, medierøret er dobbelvegget og mantelen er av tradisjonell rørutforming, som naturligvis kan omfylles deretter, sier Ruud.


Gjennomskåret rør, se teksten for detaljer.

Frostfrie løsninger
Isoterm har spesialisert seg på nettopp frostfrie rørløsninger og har fra før av isolerte avløpsrør i sitt produktregister.
– Det går stadig mot en fragmentering og flere innbygde produktegenskaper. Vi ønsker idéer og utfordringer å jobbe med, VA-bransjen er tuftet på sunn fornuft og erfaring, men har også et potensiale for utvikling, sier Ruud.
Under leveransen til E18 har også Norsk Wavin vært engasjert i gjennomføringen gjennom sin lokale representant Thomas Blankenvoort.
Økende mengder overvann i kombinasjon med frost er en bekymrende faktor i et skiftende klima, og kan nettopp skade infrasktruktur.
– Vi har et stort utvalg løsninger til formålet. Vi ser det som naturlig å ta utgangspunkt i et velprøvet produkt som W-stream, og la Isoterm utstyre det med enda flere kvaliteter, sier Blankenvoort til VANytt.


Ketil Nyhus ved BD Moss og rørlegger Espen Nærby ved Hæhre samarbeider tett om logistikk og løsninger.

Ulike dimensjoner
Under utbyggingen av E18 gjennom Østfold brukes dimensjonene 400/660, 500/710 og 600/800, alle med korrugert innside. I tillegg finnes røret i en 315/400 variant med glatt innside.
– Generelt kan man si at slike rør kan legges grunnere enn tidligere, her har vi også en besparende faktor, ved siden av at man kan klare seg med grovere omfyllingsmasser. Rørene benyttes også til stikkrenner under veier for å sikre god fuksjonalitet, forteller Ruud, som har hørt rykter om at denne typen rør også er beksrevet i andre prosjekter.
– Rørene er enkle å håndtere og helt greie å skjøte sammen. Vi synes det er en god løsning, sier anleggsleder Helge Nome fra TT-Anlegg og rørlegger Kjetil Nyhus fra Hæhre som har hovedansvar for prosjektet.


Hann-skjøt


Hunn-skjøt

Fakta: Det er Brødrene Dahl i Moss ved Espen Nærby som har stått for rørleveransen, som er som følger:
414 mtr 315/400mm Isovarm PVC
708 mtr 400/630mm Isovarm DVO
660 mtr 500/710mm Isovarm DVO
678 mtr 600/800mm Isovarm DVO

315/400 mm er «vanlig» overvannsrør (glatt innvendig og utvendig) De 3 andre dim. er dobbeltvegget overvannsrør (glatt innvendig og korrugert utvendig) Alle rør er isolert med pur-skum og med PE mantelrør.