Prosjektleder Svein Amundsen på Rælingen, i dag aktiv eier i bedriften Alltid Miljø VVS og Varmepumper AS, mener DiBK må verdsette den erfaringen og kompetansen rørbransjen har opparbeidet seg over langt tid. Man kan ikke bare stryke dette ved et pennestrøk.

– Direktoratet for Byggkvalitet bryter norske lovprinsipper

Direktoratet for Byggkvalitets praksis med å ta tiltaksklasser fra fagfolk bryter lovens prinsipp om at en lov ikke kan ha tilbakevirkende kraft. – DiBKs kampanje med å nedgradere erfarne yrkesutøvere vil føre til nedbryting av kompetanse, tap av arbeidsplasser, nedleggelse av virksomheter og kvalitetstap. Stikk i strid med hva som er deres mandat.

0

Mange fagfolk er fortørnet over DiBKs vinglete praksis med å strippe seriøse fagfolk for tiltaksklasser, uten begrunnelse, som nylig omtalt i VVSForum.

Les: – Forventer at nye tiltaksklasser vil gjenspeile dagens ordning

En av mange som har merket DiBK`s utøvelse av byråkratisk makt er rørleggermester og prosjektleder Svein Amundsen på Rælingen, i dag aktiv eier i bedriften Alltid Miljø VVS og Varmepumper AS.

– Jeg har førti års rørleggererfaring og har ledet mange store rørprosjekter, blant annet i Bjørvika med over hundre håndverkere i sving. Jeg kan vise til et langt yrkesliv med både mesterbrev og unik erfaring. For to år siden tok Direktoratet fra meg flere tiltaksklasser over natten, uten begrunnelse. Det er veldig frustrerende og må helt klart være en ulovlig praksis, sier Amundsen til VVSForum.

Fikk tilbake
Amundsen mistet tiltaksklasse 3 godkjenning for både bygg og vvs. Etter å ha klaget fikk han imidlertid tilbake klasse 2 i vvs. Tidligere hadde han dessuten gass-sertifikat og ansvarsrett for utendørs arbeider.

– De tok fra meg det jeg hadde opparbeidet gjennom mange år, de tok også fra meg retten til kontroll på våtromsarbeider. Dette kan ikke være holdbart i følge loven. Den kan nemlig ikke ha tilbakevirkende kraft. Direktoratet driver en praksis som bryter ned kompetanse, arbeidsplasser og bedrifter, påpeker han.

Amundsen støtter dermed Anders Grevstad hos Grevstad og Tvedt VVS i Bergen i sine synspunkter.

– Ingen skal fortelle meg at en erfaren rørleggermester er mindre kompetent enn en nyutdannet ingeniør. Tvertimot vil jeg si at praktisk erfaring er en forutsetning for å bygge sikkert, riktig og effektivt, sier Amundsen.

Holder ikke i retten
Amundsen viser til to eksempler som tydeliggjør at Direktoratet her må ha brutt god lovpraksis.

– I gamle dager fantes det Håndverkerbrev som var en vanlig lokal godkjenning. Da Mesterbrev ordningen kom på banen ble det offentliggjort at de som hadde Håndverkerbrev ikke kunne få videreført sin lokale godkjenning i Mesterbrev-ordningen. Det førte til protester. Saken havnet etterhvert for retten her i Lillestrøm med klar konklusjon: Lover kan ikke ha tilbakevirkende kraft. Alle fikk beholde sin rett.

– Det samme skjedde da førerkortet ble revidert for noen år siden, og man forsøkte å ta fra de som hadde rett til å kjøre med vekt inntil 7500 kg. Der måtte byråkratene gjøre vendereis. Eneste krav som gjenstod var en helsesjekk med jevnlig mellomrom. Det er jo forståelig når man er ute i trafikken med tunge kjøretøy.

Måtte legge ned
Amundsen kjenner dyktige og selvstendige fagfolk blant annet innen bygg som har måttet legge ned virksomheten fordi de ble fratatt tiltaksklasse.

– Det samme skjedde med gass-sertifikatet. Plutselig kom en ny ordning og et nytt kurs. Det var ingenting nytt vi skulle utføre, og det var ikke noe annerledes, men dette ble tredd nedover hodet på bransjen, det er veldig trist, sier Amundsen, som peker på at kravet over hele linja nå ser ut til å bli at man må være ingeniør i klasse 3 tiltak.

Les også: Historisk bred samling for å vurdere kompetansekrav

– Ingeniør er ingen beskyttet tittel, men det er Mestertittelen. Det er nå altså nok å vise et papir om at man har bestått en eksamen fra hvorsomhelst i denne verden, og skyve erfarne folk vekk fra markedet. Jeg synes Rørentreprenørene må rydde opp i dette, hvis ikke er jeg sikker på at det blir nye rettssaker, dette går ikke an, sier Amundsen.