Skissen til venstre viser fasaden på det planlagte vannbehandlingsanlegget, sett fra sør.Illustrasjon: HIAS

HIAS bygger nytt vannbehandlings-anlegg til 353 millioner

Hias skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Styret i Hias godkjente i august skisseprosjektet for det nye vannbehandlingsanlegget med en budsjettramme på 353 millioner kroner.

0

– Det nye anlegget skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Det nye anlegget får mer omfattende rensing enn det gamle anlegget på Hamar, som nå blir erstattet, sier administrerende direktør i Hias, Morten Finborud i en melding på selskapets hjemmesider. 

Hias vannbehandlingsanlegg skal erstatte Hamar vannbehandlingsanlegg, som ble bygd i 1954, og er modent for utskifting. Det nye anlegget skal, etter planen, produsere vann til abonnentene før jul 2021. Planlagt byggestart er i 2019.

Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg er å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. –Vi bygger et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias får en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet, sier Finborud.

Forskriften krever minst to barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

– Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Det nye anlegget dimensjoneres for å ta høyde for større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten. Vi skal sikre hedmarkingene godt, nok og sikkert vann i fremtiden, sier han.

Beredskap
Rundt 50 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hamar vannbehandlingsanlegg. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har vannforsyning fra Stange vannbehandlingsanlegg.

Hias vannbehandlingsanlegg og Stange vannbehandlingsanlegg blir reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. – Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning. Begge våre to vannbehandlingsanlegg får kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall av et av anleggene, sier prosjektleder Målfrid Storfjell.

Utbyggingen omfatter
Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
-Råvanns PST: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden.
-Hias VBA: Nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden med tilhørende rentvannspumpestasjon.
-Mjøsledningen: Overføringsledning i Mjøsa mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Hamar vannbehandlingsanlegg.
-Nedre Furuberget PST: Ny pumpestasjon ved Hamar vannbehandlingsanlegg for pumping til Furuberget høydebasseng.
-Arstadledningen: Overføringsledning mellom nye Hias vannbehandlingsanlegg og Arstad.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land. Vannbehandlingsprosessen i det nye anlegget vil bestå av kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

Mer info om byggingen av det nye vannbehandlingsanlegget i Ottestad ved Hamar finner man her