Illustrasjonsbilde

Innstilt til kontrakt av Oslo kommune

AF Gruppen er av Oslo kommune – Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

0

Arbeidene utføres inne i fjellhallen og består i hovedsak av plasstøpt betong og stålkonstruksjoner.
Arbeidet starter i november 2016 med forventet ferdigstillelse i mars 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 450.
– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Det er kompliserte konstruksjoner som skal bygges, og det kreves god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. AF Gruppen har tidligere utført flere lignende oppdrag og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med kunden, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Bekkelaget renseanlegg sto ferdig i 2001. Anlegget er et moderne, biologisk avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning. Renseanlegget er Norges nest største avløpsanlegg, og renser avløp for ca 290.000 personer bosatt i Oslo øst. Også noe av avløpet fra kommunene Oppegård og Nittedal renses på Bekkelaget RA. Renseanlegget er en forutsetning for at Indre Oslofjord skal kunne brukes til bading, båtliv og fiske. Anlegget kan behandle opptill 4000 l/sek, og på årsbasis behandler anlegget ca. 50 millioner kubikkmeter avløpsvann.
Bekkelaget renseanlegg (BRA) eies av Oslo kommune, men drives av en privat driftsoperatør; Bekkelaget Vann AS (BEVAS).