Stor interesse for fornyelse av kummer med Vertiliner, Fra demo i begynnelsen av september i Mærradalen. Representanter fra de 4 største konsulentfirma, Bærum, Drammen, Nedre Eiker, Sørum, Nittedal og Oslo, samt en god delegasjon fra Statens vegvesen var til stede. Alle foto: Odd Borgestrand.

Gamle kummer fornyes fra innsiden

Kummer kan rehabiliteres på samme måte som rør. Kjeldaas er først ute med metoden, som er basert på en kum-strømpe, som består av et glassfibermateriale som legges innvendig og som herdes med UV-lys.

0

De første fjorten kummene er allerede fornyet i friluftsområdet Mærradalen i Oslo. 
– Nettopp i områder der det er ønskelig med minimal graving er dette en svært godt egnet metode for renovering, forteller prosjektleder hos Kjeldaas AS, Hendrik Panman.

Skreddersydd

For byggherre er kort byggetid, færrest mulig inngrep, begrenset vannhåndtering, minimal ulempe for trafikkavvikling og omgivelser viktig når kummer skal skiftes ut eller rehabiliteres.
– Vi er svært fornøyd med å være først ute i Norge med en gravefri metode som ivaretar disse behovene. Løsningen er spesielt egnet for avløpskummer som ligger i vei og gate eller andre områder hvor graving ikke er ønskelig. Vertiliner-strømpa håndterer både runde og firkantede kummer, forklarer Pandman.

Produktet

Vertiliner er en strømpe-fôring av glassfiber og installeres på samme måte som «tradisjonelle» strømpeforinger i ledninger. Teknikken er velkjent for Kjeldaas AS, som fra før er installatør av UV-herdede glassfiberarmerte strømper i drikkevannsledninger, avløpsledninger og stikkrenner.

– Kummen blir målsatt fra bunn til topp kjegle før produksjon hos fabrikken til Vertiliner i Tyskland. Strømpa blir derfor skreddersydd til den enkelte kum, forteller prosjektleder Hendrik Panman.


Montering av Vertiliner i kum

Fleksibilitet
Man kan også lage prefabrikkerte renne-bunner i samme materiale slik at man kan få «hel ved» fra og med ledningen, via kumrenne og helt opp til kumlokket. Det er også mulig å håndlaminere overganger mellom kum og renne eller andre rør inn og ut av kum. Resultatet er en tett og bestandig kum som er lett å holde ren. 
– Dette på grunn av den glatte overflaten i den «nye» Kjeldaas går god for at Vertiliner har høy bestandighet mot kjemikalier og temperatur og egner seg også godt til industriformål.

Kort byggetid

De forberedende arbeidene vil bestå av fjerning av eventuelt innstukne rør og stigetrinn, samt rengjøring og eventuell utbedring av større skader i eksisterende kumvegg. Større innlekkinger av grunnvann bør tettes. Slike forberedelser gjøres normalt dagen før installasjonen. 
Selve installasjonen går svært raskt. Vertilineren føres ned i kummen og trykksettes med komprimert luft. Den formsydde strømpa legger seg da inntil den eksisterende kumvegg. Deretter senkes et «lystog» med UV-lamper ned i strømpa og den herdes raskt og miljøvennlig.
-Selve herdingen tar bare noen få minutter. En «standard» norsk, sirkulær avløpskum som er 3,5 meter dyp vil være ferdig installert i løpet av cirka seks timer, alle arbeider inkludert, opplyser Panman.

Lettvint
Installasjonen krever ikke tilgang med kjøretøy inntil kummen. Den tyngste enkeltkomponenten i installasjonsprosessen er selve strømpa som veier ca 50 kg per løpemeter, avhengig av tykkelse. Strømtilførsel til UV-lampene og trykkluft er nødvendig, men dette kan betjenes på avstand.
– Siden installasjonen er rask og krever lite utstyr, gir den stor fleksibilitet med tanke på utførelse, mener Panman, som har stor tro på den nye måten å renovere kummer.

Stor interesse

Metoden er ny i Norge, men er allerede i utstrakt bruk blant annet i Tyskland, der den også er utviklet.  De siste årene er det installert over 500 «Vertiliner-kummer» i Nord-Tyskland. Produktet har også fått stor oppmerksomhet på ulike kommunaltekniske messer, sist under den store IFAT-messa i München. 
I Mærradalen i Oslo har Kjeldaas AS hittil installert 14 Vertilinere i kummer på en DN 700 AF-ledning tilhørende Oslo kommune, og flere står for tur. 
– Vi opplever stor pågang av konsulenter og potensielle kunder som ønsker å se nærmere på denne løsningen, sier Hendrik Panman.


Tommel opp for tett kum fra bunn til topp. Oppfinner av Vertiliner Peter Eschenbrenner sammen med Hendrik Panman i Kjeldaas AS.