Edgar Larsen ved AVK opplever bra respons på ny skyvespjeldventil med aktuator

God respons på kombo: aktuator på skyvvespjeldventil

AVK lanserte tidligere i år en ny kombinasjonsløsning av AVK skyvespjeldventil og en lineær elektrisk aktuator fra LINAK. Den nye kompakte pakkeløsningen ser ut til å ha fått god mottakelse i VA-Norge.

0

Den lineære elektriske aktuatoren er ifølge AVK et allerede godt utprøvd produkt som allerede er installert i flere renseanlegg, samt i andre industrielle applikasjoner.
– Det nye er at vi setter dette i en enhet. Ved å sette aktuatoren fast i spjeldventilen trenger man ikke feste den til vegg eller annet, den står bokstavelig talt godt på egne bein, sier Edgar Larsen ved AVK til VANytt.

Innløp
Larsen forteller at en typisk plassering for et slikt produkt er på innløpsledningen inn til en pumpesump eller i en pumpestasjon. Selve skyvespjeldventilen plasseres gjerne både tørt eller neddykket, men av naturlige årsaker bør aktuatoren stå tørt.
– Ja, aktuatoren skal ikke stå under vann. Dette løser vi eventuelt ved hjelp av en forlengelse, det er ikke uvanlig at aktuatoren står over dekke i et pumperom, mens ventilen står der nede, man kan i prinsippet bygge den så høy man vil, sier Larsen.

En bit
En av fordelene med kombiløsningen er ifølge Larsen at den kommer ferdig i ett stykke, og krever dermed ikke noen ekstern tekniker under montering. Larsen fremhever også at den kan lages meget kompakt.
– Vi har levert til Bergen, Ringsaker og Hvaler så langt. Norske kommuner er blitt veldig på hugget med å ta nye ting i disse dager, så jeg vil kalle dette en postitiv mottakelse, sier Larsen.


En av fordelene med kombiløsningen er at den kommer ferdig i ett stykke.

Ettermontering
En rekke VA-etater har også forespurt om denne aktuatoren kan ettermonteres på eksisterende spjeldventiler.
– Det kan ofte la seg gjøre, det kommer an på modellen man sitter med. Det skal være enkelt å finne ut av i hvert tilfelle, det kommer an på kjøreboksen, sier Larsen, som minner om at løsningen har lavt energiforbruk og kan integreres med eksisterende styre-systemer.
– Ved strømsvikt kan ventilen åpnes og lukkes manuelt, alternativt kan et back-up batteri benyttes, forteller Larsen.