TIL høstmøtet kommer blant annet Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen, Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth og digital guru Hans-Petter Nygård-Hansen. I tillegg kommer adm. direktør for Aftenposten Mobil, Anette Mellbye og Statsbyggs leder Harald Nikolaisen, sekretariatsleder for Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft, Per R. Sandberg samt leder av Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

RIFs høstmøte setter fokus på digitalisering

(Oslo, 20. oktober 2016) Ny teknologi, det grønne skiftet og nye krav til gjennomføringsmodeller gir utvikling og innovasjon, men utfordrer også dagens verdikjede og forretningsmodeller.

0

Denne problemstillingen vil Rådgivende Ingeniørers Forening se nærmere på under årets Høstmøte den 15. november på Ingeniørenes Hus.

Her vil tilhørerne blant annet kunne høre Anita Krohn Traaseth snakke om den fjerde industrielle revolusjonen, Sjefsøkonom Kari Due-Andresen gi en oppdatert vurdering av utsiktene til norsk økonomi, Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen berette om regjeringens ambisjoner for videre samferdselssatsing i neste stortingsperiode samt Harald Nikolaisen fremlegge en visjon for Statsbyggs neste 200 år.

Hør også digital guru Hans-Petter Nygård Hansen fortelle om hva digitaliseringen innebærer av muligheter og trusler for rådgiverbransjen, adm. direktør for Aftenposten Mobil, Anette Mellbye fortelle om hvilke utfordringer digitaliseringen skaper for arbeidsmarkedet, Ingrid Dahl Hovland berette om erfaringene etter et år med Nye Veier AS og sekretariatsleder for Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft, Per R. Sandberg presentere sluttutredningen for utvalget.