Testriggen er bygget med samme spesifikasjoner som produksjonstesterne til Grundfos og derfor gir mulighet for å ISO sertifisere pumper etter forskjellige ISO-normer som er påkrevd i forskjellige applikasjoner

Ny rigg tester alle pumpetyper og merker

Grundfos Norge presenterer i disse dager en ny testrigg som skal utgjøre et komplett serviceapparat med et høyteknologisk serviceverksted.

0

– Endelig er den på plass, den største og fremste av sitt slag i Norge. Testriggen har en ‘hjerne’ som utfører alle tester og funksjoner og gir oss helt nye muligheter til å dokumentere reparasjoner og tester, forteller Geir Magnus Bakken, servicesjef i Grundfos Norge i en pressemelding.

Tester alle pumpetyper og merker
Riggen tester alle pumpetyper og merker. I de tilfellene det gjelder Grundfos produkter er den koblet opp mot en felles database for alle test-riggene i Grundfos, slik at det er mulig å sammenligne test-data fra når pumpen ble produsert og testet på produksjonsfabrikken til Grundfos.

ISO-normer
Bakken forteller videre at testriggen er bygget med samme spesifikasjoner som produksjonstesterne til Grundfos og derfor gir mulighet for å ISO sertifisere pumper etter forskjellige ISO-normer som er påkrevd i forskjellige applikasjoner. Testriggen kjører full scala test med mulighet til å simulere forskjellige driftspunkt.

Styrket serviceapparat
Testriggen er en videreføring i Grundfos sin satsning på et styrket serviceapparat.

Servicesjefen viser til et økende behov på dokumentasjon på utført servicearbeid. Ved å teste pumpene før og etter så kan vi synliggjøre effekten av å ta service på pumpen, slik at kunden får en dokumentasjon på effektivitetsforbedringen. En annen viktig faktor er at en nyoverhalt pumpe sparer miljøet og den sparer energi.

-Testriggen gir oss muligheten til å møte kundenes økende krav til dokumenterte reparasjoner og tester utført på en profesjonell måte. Vårt hovedverksted med den nye testriggen er unikt innen bransjen og en viktige del av den totale servicen vi kan tilby i markedet. Jeg er helt sikker på at den satsningen vi har gjort og fortsatt gjør, vil utgjøre en stor forskjell som kommer kundene våre til gode, avslutter Bakken.