Økningen i el-avgift har hvert år blitt mye større enn regjeringen har foreslått etter at de har forhandlet med støttepartiene Vesntre og Krf. Kilde: EFO

Krf og Venstre sender el-avgiften inn i himmelen

I sine forslag til alternative statsbudsjett for 2017 har begge partier foreslått ytterligere økninger, og får de gjennomslag er vi oppe i nesten 50 % økning siden 2013. – Uforståelig, sier fagdirektør næringspolitikk i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

0

Grafen over viser utviklingen i elavgiften fra 2007 og til i dag. Fra og med 2014 viser den blå linjen hva elavgiften ville vært om regjeringens forslag i statsbudsjettet hadde blitt vedtatt, mens den grønne linjen viser hva elavgiften faktisk ble etter at regjeringen hadde forhandlet med Venstre og Krf. Mens regjeringens forslag fra år til år har vært i størrelsesorden 1,9 – 2,5 prosents økning, har altså resultatet etter forhandlingene med Venstre og Krf blitt mye større. Nå foreslår begge partiene ytterligere økninger, slik at vi totalt snakker om en økning på nesten 50 %.

Hvordan kan Krf og Venstre påstå at de er opptatt av et grønt skatteskift, når de samtidig øker avgiften på fornybar elektrisitet, spør Voie.

-Norsk elektrisitet er nesten utelukkende basert på fornybar produksjon. Med en fornybarandel på over 98 % er elektrisiteten hovedårsaken til at Hydro kan produsere verdens mest miljøvennlige aluminium i Norge. En høy andel elektrisk oppvarming i norske bygg er hovedårsaken til at norsk byggsektor har mindre utslipp enn noen annen i Europa. Med elbilsatsing, landstrømanlegg og elektriske ferger skal elektrisiteten i fremtiden også bidra til en utslippsfri norsk transportsektor.

– Ingen annen energikilde er i dag i nærheten av å kunne konkurrere med norsk elektrisitet som bidragsyter for å nå Norges klimamål, sier Voie, som derfor mener det er uforståelig at Venstre og Krf hvert eneste år gjør elektrisiteten mindre konkurransedyktig.

Han berømmer regjeringen, som med Jan Tore Sanner og Tord Lien i spissen, har kjempet for at norsk elektrisitet fortsatt skal være en nøkkel i norsk arbeid med klimakutt. -Samtidig har Venstre og Krf med sin motstand mot bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming i bygg og sin iver etter økt elavgift bidratt til det stikk motsatte.

Fortsatt kommer nesten halvparten av all energien vi bruker i Norge fra fossile kilder. Skal vi nå våre klimamål må det gjøres mer lønnsomt å velge fornybart samtidig som det blir dyrere å velge fossilt. – Vi må gjøre det mer attraktivt å erstatte fossile energikilder med fornybare energikilder. Da bør det være åpenbart for de fleste at en avgiftsøkning på nesten 50 % på fornybar energi er et syvmilssteg i feil retning, sier Voie.

Økningen i elavgift siden 2013 utgjør over 1000 kroner i året for en gjennomsnittshusstand. Nå får det være nok, mener Voie, som avslutter med at han håper regjeringen denne gang setter foten ned for støttepartienes iver etter økte avgifter på fornybar elektrisitet.