Solvik-Olsen

Ambisiøs og handlekraftig minister kommer på besøk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til RIFs høstmøte den 15. november for å delta i debatt og presentere Regjeringens visjoner for samferdselssektoren et år før Stortingsvalget.

0

Som helt nyutnevnt samferdselsminister hadde Ketil Solvik-Olsen med seg ”State of the Nation”- rapporten da han ankom RIFs Høstmøte i 2013.

Mye tyder på at han hadde lest RIF- rapporten godt. Tre år har gått og mye har skjedd.

– Vi har sett en ambisiøs og handlekraftig minister som ønsker å lytte til næringens råd, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør for RIF. Forfallet på vei og bane er stoppet opp og det er blitt gått nye veier for å møte samfunnets behov for infrastruktur.

Eksisterende modeller er utfordret for å skape større forutsigbarhet og raskere resultater, fortsetter Skudal Hansteen,

Når ministeren denne gang kommer til RIFs Høstmøte, er det for å presentere Regjeringens videre visjoner for samferdselssatsingen og for å delta i paneldebatt. Temaet for debatten er hvordan næringen i enda større grad kan ta i bruk ny teknologi til nytte for brukere og samfunn samt øke  næringens konkurransekraft. Ministeren vil i debatten møte Statsbyggs leder Harald Nikolaisen, Nye Veiers Ingrid Dahl Hovland, adm. direktør for Rambøll Ole-Petter Thunes, ViaNovas Merete Tøndel og Sweco Norges adm. direktør Grethe Aspelund.

– Vi gleder oss veldig mye til årets høstmøte, og er svært fornøyde med å ha fått så tunge foredragsholdere og debattdeltagere. Vår næring trenger å samarbeide om teknologiutviklingen og håper derfor at alt fra rådgivere, entreprenører, arkitekter, fagarbeidere og byggherrer vil finne temaet interessant og komme til Høstmøtet den 15. November, avslutter Skudal Hansteen.

Program og påmelding