Fra tiden før byggesaksbehandling, rekonstruksjon av vikingenes bebyggelse. Wikipedia commons.

Vil effektivisere byggesaksbehandling i kommunen

Arbeid med byggesak er tidkrevende og utfordrende for norske kommuner, som etterspør bedre verktøy slik at de kan levere best mulig tjenester både til offentlige virksomheter og til innbyggerne

0
Tieto (Software Innovation) og Norkart har nå gått sammen om å utarbeide en digital eByggesak-løsning som i første omgang er rettet mot kommunale saksbehandlere. Løsningen er nå i testfasen og eByggesak rulles ut i starten av 2017.
 
– Dette er den første løsningen fra oss som digitaliserer byggesaksbehandlingen for kommunale saksbehandlere, men løsningen har flere likhetstrekk med andre prosjekter og leveranser. Stadig flere av løsningene leveres som skybasert og og vi jobber ofte tett sammen med partnere som Norkart, sier markedssjef Knut Ekern til VANytt.
 
Løsningen er basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet.

– Vi har jobbet tett med Trondheim kommune som har vært en foregangskommune på digitalisering av byggesaksbehandling, sier Ekern.

Mye av løsningen på utfordringene omkring arbeidet med byggesaker består i å øke digitaliseringstakten hos norske kommuner. Den digitale eByggesak-løsningen fra Tieto og Norkart vil frigi arbeidstid og kapasitet hos kommunale saksbehandlere slik at de kan ta seg bedre av de mest kompliserte og utfordrende byggesakene.

Den digitale eByggesak-løsningen krever ingen nye investeringer i infrastruktur hos kommunene. Løsningen skal være skybasert eller leveres som moduler, alt etter dagens digitale tilstand hos den enkelte kommune. eByggesak er meget fleksibel og leveres til kommunene som et eget fagsystem.

Løsningen er basert på kravspesifikasjoner fra KS og Direktoratet for byggkvalitet, og den første leveransen skal skje til Trondheim kommune.

– Byggesaker er et av områdene hvor digitalisering kan gi størst nytte for både innbyggere og kommuner. KS og Direktoratet for byggkvalitet har gjort en svært god jobb med å utvikle standarder og rammer. Nå er det opp til oss som leverandører å sikre at kommunene kan få umiddelbar gevinstrealisering uten behov for nye investeringer i infrastruktur, sier Odd-Henrik Hansen, salgsdirektør i Tieto.

Kommunalminister Jan Tore Sanner har vært særlig opptatt av å effektivisere byggesaksprosessene i kommunene og den nye eByggesak-løsningen er i tråd med hans ønsker.

– Dette er digitalisering med en tydelig praktisk gevinst og skikkelig moro! De fleste kommuner strever med å skape brukervennlige og kostnadseffektive løsninger som kan gi nytte til innbyggerne. Nå har vi gjennomført en digital dugnad som vil gi stor nytte til både kommuner og innbyggere. Derfor er vi stolte av denne lanseringen, sier Bent Brugård, administrerende direktør i Norkart.

Erfaringer fra mellomstore norske kommuner viser at byggesaksavdelingen kun har 1–5 prosent av kommunens saksbehandlere, men at byggesaker overstiger 20 prosent av kommunens dokumentasjon. Dette medfører en enorm arbeidsmengde for de ansatte i byggesaksavdelingene.

eByggesak-løsningen skal sikre at effektiviteten økes, at all informasjon er tilgjengelig digitalt, og at svar på søknader og henvendelser skjer umiddelbart.