Illustrasjonsbilde, wikipedia commons

Lokal ingeniør advarte kommunen om rasfare

Sivilingeniør Stein Stokkebø har ved en rekke aledningere advart Sørum kommune om faren for skred i området der tre personer etter all sannsynlighet har mistet livet torsdag.

0

Stokkebø uttaler til Romerikes Blad i etterkant at han i to år har advart kommunen om faren for at skredet kunne komme, med utgangspunkt i informasjon har har fått tilgang til gjennom et annet prosjekt.

– Jeg har sett faresignaler flere steder i dette området, jeg har forklart for Sørum kommune hva som kommer til å skje, og hvorfor. Senest for kort tid siden oppsummerte jeg dette. Jeg anså sjansen for stor for at noe ville skje nå i 2016, sier han.

– Men jeg har ikke fått gehør fra kommunen. Null gehør, sier Stokkebø til VG.

Sivilingeniøren leder firmaet Stokkebø Competanse, som blant annet jobber med ras- og støysikring, erosjons- og flomsikring og miljøteknikk.

Tre litauere drev skogsarbeid i området, og ble tatt av det skredet. Politiet antar at de tre mistet livet, de er ikke er funnet.