Axflow med adm.direktør Gunnar Ødegård i spissen har kjøpt opp Process Partner i Larvik.

AxFlow kjøper opp Process Partner i Larvik

Process Partner AS i Larvik har med sine 6 ansatte spesialisert seg på prosessinstrumentering, testing, kalibrering, og utrustning for gassdeteksjon. Selskapets største kunder finnes innen offshore og petrokjemi samt annen prosessindustri, men også innen VA har man en rekke produkter.

0

For Process Partner var det viktig å få inn en industriell partner på eiersiden for å sikre videre ekspansjon og VA er et område man sikter mot.

– Vi har en serie ”Clamp-on”, meget brukervennlige ultralyd sensorer som måler vannmengder og som monteres utenpå røret i løpet av et par minutter. Dette kan foregå alt mens prosessen går sin gang. Har man behov for å flytte til et annet rør, gjøres dette på en enkel måte. Vi har også et svært populært digitalt testmanometer. I tillegg har vi gassvarslere som beskytter liv og helse mot giftige-gasser, eksplosjonsfarlige gasser samt oksygenmangel sier daglig leder i Process Partner AS, Per Kristian Vaagland.

– Process Partner og AxFlow passer sammen som hånd i hanske både på kompetanse og produkter, sier administrerende direktør i AxFlow Gunnar Ødegård.

Fra AxFlows side har det vært en klar forutsetning for oppkjøpet at de tre gründerne Per Kristian Vaagland, Yngve Svendsen, Dag Haagensen i tillegg til de øvrige ansatte blir med videre.

Process Partner vil fortsette som eget selskap i sine nåværende lokaler i Larvik under ledelse av daglig leder Per Kristian Vaagland og inngå i AxFlow Norway Group.  Fra før hører også Sandnes-selskapene OE Solution AS og Safe Supply AS til AxFlow Norway Group. AxFlow Norway group er en del av AxFlow Holding AB med hovedkontor i Stockholm. AxFlow har datterselskaper i 16 europeiske land samt et selskap i Sør-Afrika. Gruppen sysselsetter til sammen ca. 570 personer og hadde i 2015 en samlet omsetning på mer enn 1,4 milliarder NOK.