Enkel montasje av rørkupling med to bolter har blitt populært.

Rask kobling med kupling og riller vinner teknisk rom

Sammenføyning av rør med kuplinger, pakning og to bolter har de siste årene snudd opp ned på sprinklerbransjen. Innen varme og kjøling samt VA forventer man at metoden kommer til å vinne tilsvarende terreng.0

Det som startet som enkel og genial vannforsyning til fronten under 1. verdenskrig er nå i ferd med å endre rørbransjen for alltid. 

Et klassisk prinsipp for hurtig sammenføyning av rør, uten gjenging eller sveising, har allerede revolusjonert sprinklerbransjen, nå kommer varme og kjøl etter, og man forventer samme fremgang innen vann og avløp.


– I dag er både sveising og gjenger stort sett ute av sprinkler, det er rillede rør, og kuplinger som gjelder. Vi ser dette også er på full fart inn i tekniske anlegg innen varme og kjøl, sier Jarle Amble hos Victaulic, en ledende leverandør av slike systemer.
Amble opplever ukentlig at stadig flere går over til den nye metoden for rørmontasje. Det største potensialet ser man nettopp innen tekniske rom for varme og kjøl, vann og avløp samt og på samlestokker etc av større dimensjoner.
Nordviken er et boligområde i Hamar hvor rørleggerfirmaet Ing. Øyvind Pedersen AS fra Elverum benyttet de nye produktene i en boligblokk, både på sprinkler og varme/kjøl

Slutter med sveising
Det er særlig kostnadene og kravene til elektrosveising som har utløst en ny interesse for et klassisk og velprøvet prinsipp for sammenføyning av rør. 
Det hele går ut på at rørene rilles i enden, så settes det på installasjonsklar kupling som enkelt monteres ved to bolter.

– Systemet er svært hurtig og sikkert, det finnes i dag komponenter og løsninger for det meste av rørtyper, som bend, T-rør, ventiler og koblinger. Nytt er også en rekke løsninger for PE-rør. som gjør at man ikke trenger å speil sveise eller elektro sveise sammen rørene, forteller Amble.
Fra under bygging av Ål Helsetun, utført av Bærums Verk Rørleggerbedrift, de benyttet Victaulic til sprinkler, varme og kjøl. Dette var det første prosjektet i Norge hvor systemet «Strengthin100» er benyttet.

Sterk utbredelse

Victaulic sine løsninger har vært i bruk i Norge i vel 20 år, og de siste 10 årene har utbredelsen og bruken økt kraftig.


– Det var blant annet nye regler og krav til varme arbeider i bygg som satte fart i interessen. I dag er utgjør rillede rør og klammer største delen av alle sammenføyninger innen sprinkler. Innen kjøl og varme er vi på full fart fremover, forteller Amble. 
Sammenføyning med Victaulic kuplinger er dessuten veldig enkelt å kontrollere, metall mot metall på kuplingens bolteflater indikerer en riktig og sikker kobling.

– Norge har mange dyktige sveisere, men det krever store forberedelser og er kostbart, når man kan slippe unna med en enklere og rimeligere metode ser vi at mange velger vår metode, forteller Amble.
Jarle Amble

Tynnere rør


Ikke minst i takt med introduksjon av tynne rørkvaliteter i rustfri har Victaulic opplevd en økende etterspørsel.

– Tynnveggede rustfrie rør passer perfekt til rilling og kuplinger, her ser vi allerede nå en sterk vekst, særlig innen kjøleanlegg og kald side på varmepumpe kretser, forteller Amble.
Nettopp en sterk satsing på innovasjon og nye løsninger har ifølge Amble gjort Victaulic til verdensleder innen denne typer sammenføyninger av rør.

– Vi ser et stort potensiale for våre produkter framover, markedet vokser dag for dag. Nettopp rask montering og full fleksibilitet er hva vi får av tilbakemeldinger, forteller Amble.Ferdig pakke

For lettere å komme i posisjon til å levere løsningene har Victaulic en egen tegne- og prosjekteringstjeneste for kundene, der man får tilgang til tegninger lager komplett forslag til alternative løsninger for kunden. Om ønskelig kan man også levere alle komponentene ferdig kappet og rillet, med alt som skal til på byggeplass. Konvertering av tradisjonelt tegnet til Victaulic tegning er en tjeneste Victaulic utfører uten kostnad. Victaulic kan gå enda lenger å tilby en tjeneste med grundig design, utmåling og oppsett av komplette kuttlister. 

– Dette er et tilbud med økende etterspørsel, man kan gjerne kjøpe koblingene av oss og gjøre rilling og kapping selv, men med stadig økende press på tidsfaktoren ser vi mange går for en slik pakkeløsning, selv har jeg jobbet i mange år med rørinstallasjoner og er ikke i tvil om hva jeg ville ha gått for, sier Jarle Amble hos Victaulics.