DuctRunner

Presis lokalisering av rør i bakken med nytt instrument

Et måleistrument som sendes gjennom rør i bakken kan tegne ut rørets posisjon til nærmeste desimeter. Kartlegging av rørs ukjente posisjon vil rasjonalisere arbeidet betraktelig, både ved styrt boring, tilkobling og utblokking.

0

Tusenkronersspørsmålet i forbindelse med gravearbeider er ofte: Hvor befinner røret seg egentlig?
Både svakt tegningsgrunnlag og upresis dokumentasjon fører ofte til at både entreprenører og kunder ikke finner røret man skal jobbe med ved første forsøk.
Bomgraving kan også skade nærliggende rørledninger som er dårlig beskrevet på tegninger.

– Det kan være ulike årsaket til at vi sliter med å finne et rør. Det hender ikke sjelden at det til syvende og sist kommer an på hukommelsen til de som har vært med på oppdraget med å grave det ned i sin tid. Med dette nye verktøyet slipper man usikkerhet om hvor røret er, ikke minst i forbindelse med ublokking av rør, som vi arbeider mye med, sier Dag Espen Båsum ved Båsum Boring, som nylig testet ut det nye instrumentet.

Supergyro
Selve instrumentet er en såkalt gyro kartlegger, som gjør det mulig å kartlegge rør som ligger i bakken med høy nøyaktighet i X-Y-Z-koordinater.
– I praksis foregår smålingene ved at man ved hjelp av et tau trekker en såkalt DuctRunner gjennom røret. Ved hjelp av dens avanserte sensorer får man nøyaktig beliggenhet på røret, sier Kjetil Skjellerud ved firmaet GeoAqua, som har avtale med ett Belgisk selskap (Reduct) om å representere denne teknologien i Norge

Testkjøring
Etter ønske fra Båsum Boring ble DuctRunner nylig prøvekjørt på en 108 meter lang 180mm PE ledning som var likevel var disponibel for anledningen. Målingene med Duct Runner ble sammenlignet med målinger gjort med tradisjonell landmåleutstyr.
– Vi er tilfreds med resultatene, kartleggingen viste at man kan kartlegge posisjonen til rør innen for nærmeste desimeter i tre plan, forteller Dag Espen Båsum.

Lagrer data
Selve instrumentet er «selvgående» med innebygget batteri, og måledata lagres i enheten underveis. Dette eliminerer behovet for å dra en data og / eller strømkabel etter systemet.
– Måleinstrumentet tar utgangspunkt i koordinatene på endepunktene på røret den skal arbeide mellom, og ut fra dette tegnes rørtraseen opp i 3D, som kan brukes ved f.eks. graving, forklarer Skjellerud.
Instrumentet kan brukes til alle type rør man ønsker å få en presis lokalisering av.

[doc:58:pdf:RapportGyro]