Prosjektleder Ersin Coskun ved Oslo VAV og Kaare Birkeland fra totalentreprenør Norwegian Pipeline Drilling har kontroll på prosjektet

Spektakulær kryssing under E6 sikrer vann til Lambertseter

Vann og avløpsetaten i Oslo kommune er i gang med etablering av ny hovedvannledning fra Lambertseter pumpestasjon til Enebakkveien. Prosjektet har vært planlagt i lengre tid, og skal være ferdig våren 2017.

0

Vannforsyningen til Lambertseter er i dag sårbar ved driftsavbrudd på eksisterende 300 mm forsyningsledning til Lambertseter pumpestasjon. Nå sikrer Oslo VAV vannforsyningen til Lambertseter med en ekstra forbindelse. Dette skjer blant annet ved hjelp av styrt boring i fjell og myr.
Den eksisterende ledningen er fra 1977, og er kontrollert og er fortsatt fuksjonell. Den eksisterende forbindelsen vil fungere som ekstra ledning i tillegg til den nye, som er på 420 mm.

Krevende boring
Den nye forbindelsen strekker seg over tilsammen 525 meter, hvorav den mest krevende delen er en etappe på 125 meter med styrt boring i fjell. Her borer man først et pilothull før selve hullet lages. Her skjer også kryssing under E6.
Røret fortsetter derfra med 250 meter styrt boring i løsmasser under Abildsømyra, som er et vernet myrområde. Øvrig strekning er tradisjonell grøft.
 Røret som legges i myr og fjell er utstyrt med diffusjonssperre, for å sikre mot foruresning av stoffer fra omgivelsene. Øvrig strekning utføres i duktilt støpejern.

Morten Waalberg fra  Waahlberg Handel(Gerodur) og Lars Andresen fra Brødrene Dahl 

Totalentreprise
Forprosjekt med geologiske undersøkelser er utført av Cowi. Detaljprosjektering utføres av Hjellnes Consult på oppdrag fra Norwegian Pipeline Drilling, som er ansvarlig totalentreprenør
– Prosjektet er gjort som totalentreprise, der vellykket boring i fjell har utløst retten til å gjennomføre prosjektet. Alt har gått bra, vi begynte tidlig i sommer og regner med å være ferdig i april-mai, forteller prosjektleder Ersin Coskun ved Oslo VAV til VANytt.
– Svend Fjellstad AS har gjordt en usedvanlig bra jobb for oss, som graveentreprenør og også som kjentmann i bransjen i Oslo, sier Kaare Birkeland ved Norwegian Pipeline Drilling.

Et rør blir aldri bedre enn skjøtene, her en prima rørskjøt utført av Ole Christian Lassen, OPD 

Grundig kartlegging
Prosjektet stiller krav til både maskiner og erfaring med tidligere prosjekter av samme type, siden konvensjonell graving og sprengning tillates verken ved kryssing av E6 og Abildsømyra. Tilknytninger i endepunkter blir utført ved konvensjonell graving/sprengning.
– Det har vært gjort grundige undersøkelser også i forbindelse med arbeidene, det er naturligvis viktig å kjenne alle forhold, både geologi og eventuelle kabler, rør etc. som kan være lagt tidligere, det krever varsomhet og gode kartdata, sier Coskun.

Involverte:
-Oslo VAV, byggherre, prosjektleder Ersin Coskun
-Brødrene Dahl, Lars Andresen, leveranser av rør og rørdeler
-Norwegian Pipeline Drilling, Kaare Birkeland, totalentreprenør, boring i fjell
-Svend Fjellstad AS, graveentreprenør.
-Holland Boring, boring i løsmasser
-ØPD, sveising av PE rør
-Waahlberg Handel, Morten Waahlberg, agent for rørprodusenten Gerodur
-Rør: 420m 500mm SDR11 GEROfit REX. Diffusjonstett PE rør.
-Kjernerør av PE100RC, diffusjonssperre av aluminium/polymer matrix, beskyttelseskappe av polypropylen.

Her fra andre siden av E6, der røret skal komme ut og kobles sammen med videre forbindelse i løsmasser.