Det er stadig strengere krav til pakninger som brukes i forbindelse med drikkevann

Kombipakninger(NBR) ikke lenger godkjent for drikkevann

HELSE

0

Paraffin er en av substansene som har blitt innskjerpet og dette er helt nødvendig å bruke i pakningsproduksjonen for å oppnå gassgodkjennelsen. Altså kan ikke NBR pakninger lenger heller være godkjent for både EN 682 og EN 681-1.

Gass og vann
I Europa anvendes stålarmerte gummipakninger for en rekke installasjoner med gass. Tidligere var det utbredt praksis å produsere og bruke pakninger i NBR*, både for drikkevann og gass, og drikkevannsbransjen hadde dermed ha tilgang til både NBR og EPDM med korrekte godkjennelser.
For å imøtekomme kravet til gassgodkjenning i EN 682 – blir imidlertid heretter NBR pakninger tilført stoffer som ikke er godkjent i KTW (Guideline to Elastomers). Altså kan ikke NBR pakninger lenger heller være godkjent for både EN 682 og EN 681-1. Dermed er disse ikke lenger godkjent for bruk i drikkevann.

Flere krav
Drikkevannsforskriften stiller ingen spesifikke krav til kvaliteten på pakninger som brukes til drikkevannsforsyning. Det er imidlertid en utbredt praksis å støtte seg til hva Europa og EU beslutter. Skal man være sikker på at man benytter korrekte pakninger for drikkevann er det tre ulike kravspesifikasjoner som må oppfylles og dokumenteres:
– EN 681-1 Beskriver de fysiske aspektene som oksidasjon, svelling i ulike løsninger, mekaniske verdier osv.
– DVGW W-270 Beskriver de biologiske aspektene som mikrobiologisk vekst.

– KTW(Guideline to Elastomers) Beskriver de kjemiske aspektene. Hvilke kjemikaler og substanser som kan tilføres for å produsere gummi og hvilke kontaminasjonsverdier som er akseptable.

Stian Hagen hos Bagges

KTW viktigst
I dag er det KTW som inneholder de gjeldende krav til materialer som brukes i pakninger. KTW versjon 1.3.13 ble først tatt fram i 1985 og beskriver hvilke kjemiske tilsetninger som er lov til å anvende i gummi for å imøtekomme krav til godkjenning. Standarden fra -85 ble imidlertid trukket tilbake 31.12.2011, fordi man nå vet mer om virkningene av de ulike stoffene.  De nye kravene kravene er blitt strengere og er beskrevet i Guidelines to Elastomers.
– For å imøtekomme de nye kravene har vi standardisert våre produkter i to ulike kategorier; EPDM*  Stålarmerte pakninger god for drikkevann og NBR Stålarmerte pakninger for renseanlegg og gass forteller Stian Hagen hos BAGGES AS, som leverer en god del pakninger til bl.a. drikkevann.

* NBR (Nitrilgummi) Olje- og bensinbestandig kvalitet som også har gode egenskaper overfor kjemikalier og syrer. Ikke bestandig mot ozon eller sollys.

* EPDM gummi (EPDM) Har meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann og kjemikalier. Egner seg også for høye og lave temperaturer. Kan også leveres i antistatisk og næringsmiddelgodkjent kvalitet. EPDM er ikke oljebestandig.