Foto:: Loe Rørprodukter

Store rør til fisk og vann ved E6 sør for Trondheim

For første gang i Norden brukes falsrør DN3000 betongrør i et veiprosjekt. De er så store at de blir definert som en brukonstruksjon.

0

Mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim er arbeidet med ny firefelts E6 i full gang, og det første strekket på 90 meter med DN3000 betongrør kommet på plass.

– Vi har ikke støtt på noen overraskelser til tross for at dette er et område med mange kvikkleirelommer. Det har blitt gjort grundige forundersøkelser med kjerneprøver og blitt kjørt på store mengder med kalk for å stabilisere leiren, sier Øystein Frantzen, salgsingeniør i Heimdal Granitt og Betong, som er leverandør til PEAB, mens Loe Rørprodukter Nord AS står for produksjonen av rørene.

Det hele startet med en henvendelse fra konsulent, som lurte på om det var mulig å lage 3000 mm rør. Årsaken til at Statens vegvesen velger å legge så store rør er vannforholdene i området.
– Og det svarte vi ja til, sier Morten Landro, salgsansvarlig Loe Rørprodukter Nord AS.
– Her går det ei elv som stiger veldig raskt ved nedbør. I tillegg ønsker Vegvesenet å tilby fiskepassasjer. De vil legge inn tersker i rørene slik at fisken kan gå opp i dem, sier Ole Henrik Svenning, daglig leder i Loe Rørprodukter Nord AS i en melding fra selskapet.

Svenning forteller at Loe Rørprodukter Nord AS har jobbet i mange måneder med planleggingen av prosjektet og har holdt mange møter med oppdragsgiver PEAB og Statens vegvesen.
– Vi har vært nødt til å bemanne opp for å kunne ta på oss prosjektet, og vi har fått hjelp av et selskap for å optimalisere betongsammensetningen. Vi bruker SKB-betong, som står for selvkomprimerende betong, sier Svenning, som forteller at det er stadig flere som etterspør store rør.


Illustrasjon PEAB

Det spesielle med leveransen er at rør i en så stor dimensjon, regnes som en brukonstruksjon.
– Fra 2500 mm og oppover så definerer Statens vegvesen rørene som en brukonstruksjon. Det betyr i praksis at vi må dimensjonere de som en brukonstruksjon og at det må leveres en ny prosjekteringsberegning for hvert strekk, forklarer Landro.
Totalt er det snakk om fem strekk med til sammen en lengde på 595 meter.

Kontrakten med Peab er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt (Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal) noen gang har inngått. Det var mange interesserte entreprenører. Vår oppfatning er at markedet responderte godt på den store kontrakten.  Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet.
Ny E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trase, mens det daglig passerer opp mot 30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. 
Den nye veien skal etter planen åpne våren 2019.