Måler slamstrømmer med varierende gassinnhold

Å måle slamstrømmer med varierende mengder gass har tidligere vært en stor utfordring. Takket være ny måleteknologi klarer man nå å måle dette kontinuerlig – og riktig.

0

Ved styring av sentrifuger, utpumping av sedimenteringsbassenger og annen håndtering av slam er det viktig å få korrekte målinger og prosessdata på mengder til videre bearbeiding. Til dette formåler brukes svært ofte såkalte massemengdemåler.
– Det vil naturligvis ofte befinne seg gass i slam, det kan være fra kjemiske, biologiske eller termiske årsaker. Mengden gass vil også variere over tid. Historisk sett har oppløst gass vært en utfordring for målerne, forklarer Jens Ole Ekelund ved Krohne.

Komplekst
Uten gass innblandet i væsken, oscillerer rørene i  massemålere med ønsket og normal frekvens. Med gass innblandet i væsken demper dette de normale svingningene, og når gassmengden øker kan man risikere at målingen stopper helt opp.
For å løse dette har Krohne utviklet et system som gjør at måleren fortsetter målingen selv med komplekse strømningsforhold. Dette er mulig selv under en fullstendig overgang fra en ren væskefase til en gassfase og tilbake, dvs. fra 0-100% gassinnhold. Massestrøm- og tetthetsmålingen holder seg stabil, kontinuerlig og repeterbar.
– Å ha en massemåler som oppfatter dette og tilpasser seg massens egenskaper er en stor fordel, sier Jens Ole Ekelund ved Krohne.

Bedre prosesser
Den nye EGMteknologien (Entrained Gas Management) er nå tilgjengelig for alle Krohnes Optimass massestrømsmålere. Med de nyeste tilskuddene OPTIMASS 3400 og OPTIMASS 7400, tilbyr nå hele OPTIMASS serien kontinuerlig og repeterbar massestrøm eller tetthetsmåling for to faser som væske blandet med gass, slam med gasser eller svært viskøse væsker med gass innblandet. Helt siden introduksjonen av EGM-teknologien har Optimass mengdemålere med EGM bevist i bruk til to-fase strømning og batch/fylling-applikasjoner i ulike bransjer, men innen VA er det særlig slambehandling som peker seg ut.
– I kombinasjon med indikasjon eller konfigurerbar alarm for brukeren, kan EGM også brukes til å forbedre prosesser ved å identifisere forbigående eller flyktige gassinnblandinger, sier Ekelund.