illustrasjonsbilde

Folkehelsa oppretter nasjonal nødtelefon for vannverk

Nasjonal vannvakt er en ny døgnbemannet rådgivingstelefon for vannverk i forbindelse med krisehendelser. Smittepotensiale ved mikrobiologisk forurensning og akutt helsefare ved kjemikalieforurensning er nøkkelord.

0

Faglig støtte i kriser: 

Nasjonal vannvakt tilbyr faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser. Personer som kan vurdere smittepotensial ved mikrobiologisk forurensning og akutt helsefare ved kjemikalieforurensning er også involvert.

– Folkehelseinstituttet har mange fagfolk innen drikkevannshygiene, toksikologi, epidemiologi og mikrobiologi som kan bistå i krisesituasjoner. Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet vil være en sentral aktør i Nasjonal vannvakt, understreker avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Spesielle hendelser
Tjenesten skal benyttes i situasjoner som går ut over det vannverket normalt klarer å håndtere. I spesielle tilfeller kan Nasjonal vannvakt også bidra med: Råd om hvordan situasjonen bør kommuniseres overfor media og allmennheten

Bistand på stedet
Folkehelseinstituttet administrerer ordningen og bransjeorganisasjonen Norsk Vann bistår med å rekruttere personer fra vannverksbransjen. Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har sammen med disse aktørene, vært pådrivere for at ordningen skal bli en realitet.

Rådgivingen skal bidra til å gi vannverk grunnlag for å iverksette tiltak i en situasjon der leveringssikkerhet eller drikkevannskvalitet er truet.
Nasjonal vannvakt skal ikke overta håndteringen og koordineringen av hendelsen. Gjeldende roller, ansvar og etablerte varslings- og beredskapsrutiner blir ikke endret.

Nasjonal vannvakt – tlf 21 07 88 88