Fra Marin Klynge. Illustrasjon Asplan Viak

Legger felles planer for akvariet og marine virksomheter

Statsbygg har ferdigstilt Konseptvalgutredningen (KVU)«Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere akvariet og marin klynge beskrevet.

0

Et prosjekt av Asplan Viak, MAD arkitektur, OBOS og EGD Property, presenteres i dag på frokostseminar. De marine aktørene i Bergen skal samle seg i det som er omtalt som Marin Klynge. Akvariet i Bergen kan og bør samlokaliseres med den marine klyngen i et nytt og enestående prosjekt.

Statsbygg har dermed ferdigstilt konseptvalgutredningen (KVU)«Lokalisering marine forsknings- og utviklingsvirksomheter i Bergen». Her står fordelene av å samlokalisere akvariet og marin klynge beskrevet.

Akvariet i Bergen ligger i dag ved siden av Havforskningsinstituttet (HI) og de deler blant annet vannrenseanlegg. Slike anlegg er kostbare, priset til flere hundre millioner. HI skal flytte inn i den nye marine klyngen, og nytt vannrenseanlegg må derfor bygges. 

Samtidig har Akvariet i Bergen signalisert (aktualisert gjennom en Statsbygg rapport) at Akvariet kun har mellom 10 og 15 år igjen i dagens lokaler. Etter dette står de igjen med 3 valg: 

-Stenge dørene for godt
-Ruste opp dagens akvarium og vannrenseanlegg (da må alle dyrene overføres til midlertidige akvarier andre steder)
-Flytte inn i nytt akvarium

Bergens nye kraftsenter må legges til Dokken
KVU for Marin klynge har enda ikke konkludert på hvilken tomt som skal nyttes til den kommende samlokaliseringen. Selv om KVU-en synliggjør de positive aspektene av å også flytte Akvariet til Marin klynge, har dette ikke vært del av prosessen med tomtesøk. Vi tror en slik samlokalisering ville kunne skape et nytt kraftsenter i Bergen, en destinasjon av internasjonal målestokk.

«EGD og OBOS har ingen eierinteresser på Dokken, men øsnker å spille en rolle i byutviklingen gjennom attraktiv fortetting og bybygging. Kan vi lokalisere Marin Klynge og Akvarietpå Dokken vil dette kunne være en motor på lik linje med Operaen i Bjørvika, for utviklingen av fremtidens Bergen. Dersom kommune, private aktører og staten går sammen, er dette ikke bare gjennomførbart, men vil også kunne skape ny attraksjon og identitet i byen», sier Tor Fredrik Müller, administrerende direktør i EGD Property, og Jorunn Nerheimregiondirektør i OBOS. 

– En drøm for Akvariet Bergen
Prosjektet «Visjon Dokken» viste for et år tilbake hvilke byutviklingsmuligheter som ligger i Bergen Havns arealer på Dokken. Visjonen omhandlet også hvordan man gradvis kan transformere Bergen Havn til bærekraftig by, gjennom ulike gjennomføringsmodeller og etappevis flytting av Bergen havn. Dette prosjektet viser hvordan Marin Klynge og Akvariet kan få plass på Dokken/Jekteviken. Her kan den nye Marine Klyngen koples mot en fremtidig Bybanelinje, en vil få kaiplass for forskningsskipene, og Akvariet vil kunne skape et miljø som også tar i bruk fjordområdene rundt seg. 

«Vi må gå bort fra å tenke byutvikling som seriekoplet arkitektur. Vi har skapt en visjon for Marin Klynge og Akvariet i Bergen med fokus på byrommet. I stedet for å jage etter «signalbygg» tror jeg vi skal tørre å diskutere «signalbyrom» og «signalinnhold». La funksjonene og livet inne og mellom byggene bli det vi viser frem.», sier Fredrik Barth, sivilarkitekt og fagansvarlig for byutvikling i Asplan Viak og prosjektleder.

«Dette er en utrolig spennende skisse, og tanke om et signal byrom og en nærhet til Marin Klynge på denne måten, ville absolutt være en drøm å få kunne realisert for Akvariet i Bergen. En slik utforming ville brakt noe unikt til Bergen og gjort at vi igjen ville hatt et akvarium som omverden ville se opp til.» sier Geir Olav Melingen, direktør for Akvariet i Bergen.