Petter Jenssen

Avlopp & Kretsloppspriset 2017 går til norsk forsker

Avlopp & Kretsloppspriset går i år till Petter Jenssen, professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, för hans arbete med kretsloppslösningar. Priset delas ut fredagen den 17 mars i Norrköping, på konferensens andra dag.

0

Petter Jenssen har med iderikedom, kunskap, pedagogisk förmåga och stort engagemang fungerat som en förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och kretsloppssystem under flera decennier, såväl i Norden som internationellt. Petters arbete har varit en viktig byggsten för de system för återföring av näring från små avlopp som finns och växer i Sverige idag, sier juryen i sin begrunnelse.

Petter har väsentligt bidragit till utvecklingen av småskalig och källsorterad avloppsteknik. Petter har hämtat hem, förädlat och förfinat idéer och erfarenheter från andra länder och sedan testat och verifierat dem i testanläggningar såväl för klosettvattensortering som för rening av källsorterat BDT-vatten.  På miljö- och biovetenskapliga universitetet i Ås, Norge, har han skapat en stark forskningsgrupp kring små avlopp och hållbar sanitet . Petter är en inspirerande talare som engagerats i många internationella sammanhang, bland annat av FN och IWA, och är en aktiv nätverkare.

– Petter insåg mycket tidigt de stora fördelar som källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl slutet kretslopp av växtnäring. Petter är en mycket duktig talare och lärare. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer och idag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & kretslopp”.

Kommentar från pristagaren
– Min første reaksjon var å bli kjempeglad og rørt. Det er også spesielt trivelig å få prisen fra gode naboer i øst som jeg har hatt mye kontakt med og hentet inspirasjon fra.  Hvert år tar jeg med mine studenter til Sverige. I år besøkte vi bl.a. Tingvall i Tanum og Uddevalla kommune. Det skjer mye i Sverige innefor avløp og kretsløp og jeg håper prisen kan bidra til å sette mer fokus på dette viktig fagområdet i Norge.

Läs pressmeddelandet