Ny spesialtilpasset innfestingskonsoll til AVK fleksibelt kombikryss.

Sikkerhet i kum

Forankring i kum er et svært viktig område som berører både sikkerhet, montasjevennlighet og teknisk funksjonalitet. AVK har nylig lansert en ny konsoll bestående av fire braketter til sitt fleksible kombikryss. Gjennom et samarbeid er denne utviklet og tilpasset BASAL`s boltesystem for innfestning i kumbunn.

0

Den nye innfestingskonsollen tilfredsstiller kravene i VA/Miljø-Blad 112 med styrkeklasse 65 tonn.

– Vi arbeider kontinuerlig med nye løsninger som skal gjøre arbeidet enkelt og samtidig ivareta full sikkerhet i kum. Det spesielle med vårt kombikryss er at det er det eneste i markedet med DN400 senterdel/DN400 fult gjennomløp. Dermed snakker vi om enorme krefter som er i sving. Derfor er det ikke minst viktig for oss å kunne levere et komplett opplegg som ivaretar alle hensyn, sier produktsjef vann Kjetil Myhra.
Montasjen mellom senterdelen og ventilene er basert på et gjennomprøvd system som også benyttes innenfor brannbekjempelse. Dette er testet i henhold til kravene i EN 1074-2, både for styrke og tetthetsprøving for ledninger med driftstrykk opp til PN16.

Saken fortsetter under bildet:

– På lik linje med AVK kombiarmatur i DN100 – DN 300, er forankringsørene plassert på senterdelen, helt uavhengig av ventilene eller flensene. Forankringen er derfor 100% intakt, selv om det demonteres en kopling og/eller en ventil på et eller flere løp, forklarer Myhra.
– For å redusere momentet for innfestingen, har man på denne dimensjonen senket forankringsørene til bunnen av armaturen. Man har også laget egne festebraketter, tilpasset det nye boltesystemet som BASAL har utviklet, med fire innstøpte bolter i bunnen av kummen, forklarer Myhra.

Brakettene er testet i henhold til de styrkekravene som stilles i VA/Miljø-blad 112 vedrørende sikkerhet i kummene. Testen er foretatt under oppsyn av Dansk Teknologisk Institutt.

Brakettene leveres enkeltvis i esker som inneholder en komplett brakett, med bolt tilpasset festeørene på armaturen. Braketten har fortanning, og monteres sammen med en skive i rustfritt stål med tilsvarende fortanning som sikrer at den ikke skal kunne forskyve seg når den belastes. Denne skiven har en forskjøvet fortanning på hver av sidene, så den kan vendes begge veier for å minimalisere toleransene i boltehullene. Alt dette beskrives i detalj i den medfølgende monteringsveiledningen.

Senterdelen av kombikrysset har fullt gjennomløp og senterlokk med standard flenseavstikker for DN 100 brannventil, som koples enkelt sammen med valgfrie ventiler i størrelsene 150, 200, 250, 300 eller 400 mm.

– Ønskes i stedet et blinddeksel montert på et eller flere av uttakene, så er også dette mulig.  Dette har en gjengefri utgang som kan benyttes til forskjellige formål. Dekselet kan dreies trinnløst, så plasseringen av denne utgangen kan enten være i toppen eller bunnen av ledningen, eller i hvilken som helst posisjon som kunden ønsker ut fra hva den skal benyttes til. Senterlokket kan demonteres for enkel tilgang til pluggkjøring eller for inspeksjon og vedlikehold av ledningsnettet.