Salg og markedssjef Roar Sannem har aldri gått på Mjøsa før, men i vakkert høstvær og med avløpsledninger på 560mm sa han seg villig til en liten fotosesjon. (Foto: Odd Borgestrand)

Legger sikre avløpsrør gjennom drikkevannskilden Mjøsa

På riggplassen ved Strandsaga i Brumunddal ligger kilometervis med PE-rør fra Hallingplast. I Mjøsa bukter en sjøorm på flere tusen meter med 560 mm avløpsrør seg rundt i Furnesfjorden, klar for senking ned til mellom 30 og 70 meters dyp.

0

ØPD Subsea har utført lignende oppdrag i Mjøsa tidligere, men dette prosjektet er rekord for Innlandet når det gjelder lengde og dimensjoner. Det er prosjekt avløp-transportsystem fra Brumunddal til Hias Renseanlegg i Stange som nå er godt i gang. I løpet av høsten og neste vår skal totalt 29.000 meter med rør sikre trygg overføring av avløpsvann fra 10.000 innbyggere i Brumunddal og fram til renseanlegget til Hias

Vekst i Ringsaker
Ringsaker kommune er i vekst, og planene for Brumunddal tilsier at kommunen vil ha et økt behov på avløpssiden i framtida. Hias ønsker å legge til rette for at den regionale utviklingen kan gå som planlagt. I tillegg til vekst i næringsvirksomhet og høyere befolkningstall vil ny jernbane, ny E6 og et storstilt hotellprosjekt i regi av Arthur Buchardts kreve forbedringer og utvidelser innen vann og avløp i Brumunddal. Buchardts hotell vil bli verdens høyeste trehus på 66 meter, og dermed må det skje noe også under bakken og i Mjøsa, slår prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS fast.

Prosjektperioden startet i januar 2014. To år senere, i januar 2016 startet byggingen av den nye pumpestasjonen som skal pumpe alt avløpsvann til renseanlegget i Stange. Hotellet skal ligge mellom E6 og Mjøsa, der Ringsaker kommune har driftsstasjon i dag, ei tomt på 23 mål. Hotellet skal åpne allerede høsten 2018, og dermed har kommunen fått det travelt med å legge til rette for nødvendig infrastruktur, inklusiv vann og avløp.  Nåværende pumpestasjon må fjernes for å realisere hotellplanene. Dermed må Hias flytte pumpestasjonen til nordsiden av E-6, og 18.januar 2017 skal den nye pumpestasjonen være i full drift.
Prosjektleder Erik Bøhleng og byggeleder Håvard Haugseth har full kontroll på prosjektet, som er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner. Ringsaker kommune investerer også om lag 50 millioner kroner i forbindelse med prosjektet.  For planperioden 2014- 2023 skal Ringsaker alene investere 300 millioner kroner i vann- og avløp, mens Hias kommunene totalt planlegger arbeider for nærmere èn milliard kroner i perioden fram til 2023.

Pålegg fra fylkesmannen
Kapasiteten på de eksisterende overføringsledningene fra Brumunddal til Hamer er i ferd med å sprenges, og bakgrunnen for den store satsingen er fylkesmannens pålegg om å etablere en dobbelt sikring av avløpsvannet fra Brumunddal til Stange. En av grunnene er at Furnesfjorden i Mjøsa er en sårbar resipient. Gjennomstrømningen er liten i denne delen av Mjøsa. Eksisterende anlegg blir nå reserveløsning, forklarer Bøhleng.  Hvert år mottar Hias avløpsrenseanlegg 8-9 millioner kubikkmeter avløpsvann til rensing.
Nå etableres ny pumpestasjon og ny hovedpumpeledning fra Brumunddal i Ringsaker til Hias IKS sitt renseanlegg i Stange. For Hallingplast AS betyr det omfattende rørleveranser i ulike dimensjoner. Eksisterende pumpeledning skal bli de framtidige reserveløsningene, og som en del av prosjektet skal det legges ny reserveledning fra Storhamarstranda og framtilrenseanlegget til Hias.
Hallingplast vant konkurransen om levering av rør til prosjektet, med en total ramme på 35 millioner kroner. Det betyr drøyt 28 kilometer med sjøledning i ulike dimensjoner, og èn kilometer med ledninger på land inn til renseanlegget i Stange. «Dette er nok det største enkeltprosjektet for Hallingplast siden bedriften ble etablert i 1969», forteller salg- og markedssjef Roar Sannem.

Hallingplast har så langt levert 1.300 tonn med PE-rør. Majoriteten er avløpsrør i ulike dimensjoner, men også noe vannrør. I varerørene under E6 ønsket Hias IKS PE-rør med kappe i ulike dimensjoner. «Det var viktig at de ulike ledningene som skulle under E-6 ikke ble skadet under gjennomtrekkingen», forklarer prosjektleder Erik Bøhleng i Hias IKS.
Bedriften på Ål i Hallingdal har levert 15.400 meter avløpsrør i dimensjon 560 mm, som skal senkes i Mjøsa. Rørene har en godstykkelse på 51 mm, og dette skal holde godt for et 9,5 bars trykk. De store avløpsrørene som skal senkes påmonteres lodd med en vekt på 1.620 kg, levert av Østraadt AS. Loddene monteres med drøye åtte meters meters mellomrom. Hallingplast har videre levert rør i dimensjoner på 600, 560, 400, 355 og 250 mm PE med kappe. I NoDig sammenheng er kappe en rimelig forsikring mot ytre påvirkning, og er absolutt å anbefale der det skal føres fram rør ved ulike typer boring, eksempelvis som under E-6 i Brumunddal.
Fortsatt gjenstår levering av nærmere 4000 meter med 500 mm SDR11, og en  tilleggsbestilling på 3600 meter med 355 mm SDR11.

Raskt i gang
For både Hallingplast og Hias har det vært en meget god løsning at konkurransegrunnlaget for rørleveranser ble utarbeidet tidlig i planprosessen. Hias måtte sikre at de ønskede rørene kom raskt i produksjon, og da Hallingplast vant anbudskonkurransen startet produksjonen til Hias-prosjektet umiddelbart. De første rørene ble produsert i slutten av november 2015 etter at kontrakt ble inngått èn måned tidligere. En av linjene på Hallingplast har mer eller mindre gått kontinuerlig for dette prosjektet.
-En kontrakt av dette omfanget og med de rammebetingelser som partene her er blitt enig om betyr svært mye for Hallingplast som bedrift. Da kontrakten ble signert i oktober 2015 for leveranser i 2016, kunne vi utarbeide langsiktige og forutsigbare planer. Vi kunne også sikre råstoffleveransene i et marked som de siste årene har vært preget av noe usikkerhet. I dette prosjektet har vi Borealis stått som råstoffleverandør for hele prosjektet, opplyser Sannem.

I tillegg til rørene er det også levert spesialprodukter fra samarbeidspartner Reinert Ritz. Dette er produkter som i betydelig grad er skreddersøm. «Reinert-Ritz er svært dyktig på spesialtilpassede komponenter, og de produserer nøyaktig det vi ønsker.  Sammen ønsker vi å følge opp Hias sitt motto om «ett skritt foran»», sier Roar Sannem med et smil.
«Vi har virkelig dratt nytte av vår moderne fabrikk med et svært godt produksjonsutstyr i tillegg til dedikerte medarbeidere som har spisskompetanse innen denne type rørproduksjon», forklarer Sannem. Han mener rådgiverselskapet Cowi er fremragende på sjøledninger og PE-ledninger spesielt. Han mener Hias også har vært en profesjonell og konstruktiv oppdragsgiver. «Samarbeidet har fungert optimalt sett fra vår side. Det samme må vi si om ØPD Subsea AS som hovedentreprenør», avslutter han.