Fabrikksjef Christian H. Hornemann, administrerende direktør Tor Martin Garsjø og markedssjef Niklas Åkesson vil satse mer penger i Høland.

Investerer for økt produksjon i Norge

Produkter til overvann og kabelvern er framtiden for Norsk Wavins produksjonanlegg i Høland. Stigende omsetning fordrer økt produksjon, og anlegget i Høland er utpekt som en av tre viktige fabrikker i Norden.

0

Norsk Wavin har betydelig vekst og omsetningen av løsninger for overvannshåndtering og føringsrør til infrastruktur har skutt fart. En viktig drivkraft bak er den nye offentlige satsingen på nye veier og infrastruktur. For å holde tritt med etterspørselen og opprettholde skarp servicegrad har Norsk Wavin nå lagt ferdig hovedplan for å utvide og oppgradere anlegget i Høland.
– Detaljene er ennå ikke helt penslet ut, men vi snakker om flere titalls millioner som vi skal investere her i Høland. Det er investeringer i kapasitet, kvalitet og servicefunksjoner, forteller administrerende direktør Tor Martin Garsjø.

Kortreist
Det er flere grunner til at man velger å satse videre på dette anlegget, som har produsert plastrør i femti år, og som også fungerer som hovedlager og logistikksenter i Norge. Selv om anlegget ligger litt ute på landet er det er mindre enn en times kjøring til de store kundenes sentrallager.
–  Logistikkmessig ligger anlegget i smørøyet. Vi har hatt stabil arbeidskraft gjennom flere år, lavt sykefravær og bra engasjement. Det er hva mange vil kalle den solide bygdementaliteten som ligger i bunn, der folk kjenner hverandre godt og er bofaste i nærområdet. Den menneskelige faktor er viktig og vi er trygge på at vi har de ressursene som kan være med å ta dette til et enda høyere nivå, sier fabrikksjef Christian H. Horneman, som forøvrig framhever kvalitet og sikkerhet som viktige satsingsområder. 

– Vi er under kvalifisering til ISRS nivå 7, som betyr at vi legger mye ressurser i at dette skal være en sikker arbeidsplass, der våre folk som går på jobb skal være trygge, sier Horneman.

Markedsleder
Innen plastprodukter til overvann, kabelvern og innomhus avløp er Wavin i dag markedsleder, og strategien er å være en komplett leverandør til VA og VVS. I tillegg er man markedsleder innen produkter for kabelvern.
– Vi forventer ytterligere vekst innen overvann, veibygging, energi/tele og infrastruktur, og det er naturligvis for å tilfredsstille våre kunder på beste måte at vi satser videre på å produsere nettopp disse produktene i Norge, logistikk er en del av markedsføringen, sier markedssjef Niklas Åkesson. Anlegget i Høland har også en viktig funksjon i produksjon av skreddersydde løsninger for VA og overvann.
– Vår hovedregel er levering dagen etter bestilling. For håndlagd avdeling har vi som mål å levere innen 48 timer. At vi kan skreddersy kummer, forgreninger og andre konstruksjoner i store formater på kort varsel viser hvilket nivå denne fabrikken sitter med innen plast og konstruksjon, understreker Åkesson.

Innovasjon for Norden
Det er særlig løsninger for overvann og kabelvern man dermed sikter mot å produsere mer av.
– Vi ser for oss at fabrikken i Høland skal forsyne Norden med produkter i disse segmenter og den blir dermed en spesialprodusent på disse områdene. Fremtidig produksjon i Høland blir dermed knyttet til vekstmarkeder i Norden. Wavin har i en årrekke vært fokusert på innovasjon og nyutvikling, man har som mål å ha 20% av omsetningen på produkter nyere enn 5 år.
– Wavin endrer hvordan man løser viktige utfordringer innen blant annet overvann og VA. Et godt eksempel på dette er QBic-Plus systemet, som nylig er lagt i bakken ved nye Vålerenga stadion. Anlegget er et av de største i Europa. Våre løsninger gjør arbeidet raskere og tryggere for de som bygger det, i tillegg til å være et meget effektiv system for eieren å vedlikeholde i mange mange år, sier Åkesson.