Plantet trær i protest mot utsettelse

0
En rekke lokalpolitikere og sentrale skikkelser fra næringslivet i Gudbrandsdalen protesterte i dag mot behandlingen E6 gjennom Gudbrandsdalen får i ny NTP for perioden 2018-2029. F.V: Bjarne Eilof Holø (Ordfører, Lom kommune), Kristin Teigen (Varaordfører, Ringebu kommune), Ole Tvete Muriteigen (Ordfører, Sør-Fron kommune), Frank Asle Mathisen (Daglig leder Midt-Gudbrandsdal næringsforening), Rune Støstad (Ordfører, Nord-Fron kommune), Dag Erik Pryhn (Ordfører, Sel kommune) og Trygve Groven (Daglig leder Nord-Gudbrandsdal Næringsforening)

Med gårsdagens aksjon ønsket lokale politikere, sentrale folk fra nærings- og transportbransjen, samt innbyggerne av Gudbrandsdalen, å rette fokus på Stortingets tidligere vedtak om å bygge de siste to strekningene av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen innen 2023, som kan bli utsatt i minst 10 år, i følge Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.

Brukt over 100 millioner
– Kommunene og Statens Vegvesen er klare til å fullføre byggingen av ny, trafikksikker vei. Vi har fulgt opp Stortingets vedtak og lyttet til signalene fra Samferdselsministeren om å få på plass reguleringsplaner. Det er brukt langt over 100 millioner på dette arbeidet i Statens vegvesen og kommunene, sier ordfører Pryhn og på vegne av ordførerne i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune.
Strekningene Sjoa – Otta og Elstad – Frya på totalt 22 kilometer skulle hatt byggestart neste år. Nå er ny byggestart foreslått henholdsvis 2023 og 2029. Det er allerede brukt millioner kroner på å planlegge, kjøpe eiendom, sanere gårder og bygninger og rydde skog for å forberede disse strekningene for utbyggingen av ny E6.
Endringen av tidligere vedtak betyr tapte muligheter for næringslivet og kommunene, og fortsatt må det kjøres på en vei med mange dødsulykker. I tillegg må befolkningen i Gudbrandsdalen, lokalt næringsliv, hytteeierne, eksportnæringene på Nord-Vestlandet og i Midt-Norge og øvrige veibrukere de neste 10-15 årene betale bompenger for en vei de ikke får.

Må foreta sikkerhetstiltak
Statens Vegvesen Region Øst ved regionveisjef Per Morten Lund tar nå initiativ overfor Ringebu kommune for å planlegge diverse trafikksikkerhetstiltak på dagens E6 gjennom Ringebu sentrum. Dette skjer fordi byggingen av E6 Elstad – Frya blir utsatt på ubestemt tid. Med andre ord må en rekke investeringer på dagens vei til som en merkostnad fordi planlagt, ny vei ikke realiseres. Det fører til ytterligere sløsing med offentlige ressurser.
– Vi ber derfor Stortinget om å holde sine løfter og prioritere en helhetlig utbygging av E6 i Gudbrandsdalen, i tråd med deres egne idealer om hvordan offentlige utbyggingsprosjekter skal gjennomføres, slik at skogen ikke vokser til igjen før vi får ferdigstilt en av Norges aller viktigste transport-årer, sier ordfører Dag Erik Pryhn.
Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 vedtas 19. juni på Stortinget.