Tore Habberstad hos Xylem

Å leie pumpe blir stadig mer utbredt

I forbindelse med utbedringer og vedlikehold er det ofte behov for en pumpe bare i en kort periode. Da er det greit å vite at man kan komme billig unna gjennom å leie. Går man til en erfaren leverandør får man dessuten gode råd og hjelp til å velge riktig pumpe til jobben.

0
Godwin dieseldrevne pumper blir ofte leiet ut.

Fra tid til annen er det behov for en pumpe som kan holde systemet oppe og gå mens man gjennomfører arbeidene. Eller man skal tømme en tank eller et basseng for å komme til og få gjort jobben. En pumpe kan også gi sikkerhet mot lekkasjer og vannskade i forbindelse med arbeider.
– Ofte trenger man en pumpe bare en dag eller to. For kortere perioder er det absolutt en fordel å kunne leie, det har de fleste fått med seg. Utleiemarkedet er i vekst. Vi har en utleiepark av 170 pumper, som du kan bestille og hente ved en av våre ni avdelinger rundt om i Norge, forteller Tore Habberstad ved Osloavdelingen til Xylem.

Renovering av VA-ledning/Rørfornying: Ved å plugge rørledningen oppstrøms og nedstrøms med gummipropper 1 (som blir satt fast i røret ved hjelp av trykkluft), kan kummer 2 frigis for arbeid ved rørfornying. Ved hjelp av en Flygt SlimLine pumpe 3 (spesialdesignet for å lett kunne senkes ned i vanlige kummer med diam. 600mm) pumpes avløpsvannet forbi den avstengte ledningen og slippes ut i en kum nedstrøms. Pumpene styres med automatskap 4 med nivåsensor.

Stort utvalg
Det er særlig entreprenører og kommunale avdelinger som står på listen over kunder.
– Man kan leie alt fra små pumper på 400 watt som leverer leverer fire liter i sekundet til store 90 kilowatts pumper som leverer en kvart kubikkmeter i sekundet. Man bør være klar over at det er to kriterier man velger pumpe til, nemlig mengde og pumpehøyde, her har vil lang erfaring med å hjelpe kunden til et godt valg, forteller Habberstad.
Blant utvalget av utleiepumper hos Xylem finnes også pumper som løfter inntil 200 meter. Og skulle det skorte på utvalget har Xylem i tillegg tilgang på tusenvis av pumper gjennom sitt store europeiske nettverk. De fleste modellene er elektriske, men det finnes også dieseldrevne løsninger, av fabrikat Godwin.
– Ikke sjelden snakker kundene om dimensjon på slange. Det er greit å vite, men vi kommer helst med kvalifiserte råd, basert på mengde og høyde pumpa skal levere. Det er jo nettopp det vi gjør hele tiden i forbindelse med  salg, å finne den riktige pumpa, alle forhold tatt i betraktning, sier Habberstad.

Tore Habberstad er andre generasjons pumpemann hos Xylem, her i midten med far og bror på hver side.

Praktisk løsning
I tillegg til standard utvalg finnes en rekke spesialtilpassede elektrisk drevne pumper som er bygget for å passe i kum. Det er gjerne i forbindelse med legging av rør eller oppgradering at det ønskes en leiepumpe av denne type.
– Disse pumpene heter Slimline, de er spesiallaget til å passe ned i 60 cm hull. Det har sin fordel, siden da kan man sette pumpa rett ned i kummen uten å måtte grave opp ekstra hull. I forbindelse med utbedringer eller legging av nye rør går det an å bruke siste kum som pumpesump og tette rør opp- og nedstrøms med oppblåsbare propper. I det store og hele prøver vi å komme med praktiske tips og utstyr som gjør jobben så enkel som mulig for kunden, forteller Tore.
I Norge er det et etterslep innen rørfornying, og ved slike arbeider er det det ofte er behov for en pumpe i en kortere periode. Xylem har imidlertid drevet med utleie av pumper fra tidenes morgen.
Tore selv har arbeidet med pumper i 32 år.
– Jeg er andre generasjons pumpemann hos Xylem, og har også også jobbet en god del med service og sett mye snodig. En gang fant vi en blomsterpotte som effektivt satte en stopper for en pumpe. Hvordan denne hadde kommet ned i avløpet kan man jo lure på. En annen gang fant vi en islender i en pumpe, og da snakker vi selvfølgelig om en strikket genser, forteller Tore Habberstad hos Xylem.

Xylem er en del av det verdensomspennende konsernet Xylem Inc, et ledende globalt selskap innen vannteknologi. Xylem leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industri. Man har også en bredt utvalg av løsninger for styring og overvåkning av pumpesystemer. Varemerker Flygt, Lowara, og Godwin er godt anerkjente i markedet. Xylem startet i Norge 1966 under navnet Flygt Pumper og er  i dag Norges største spesialfirma i pumping med 135 ansatte. Xylem har et landsdekkende filialnett, med salg, utleie og serviceavdelinger på 9 steder i Norge. Kunder er stat/kommuner, industri, fiskeoppdrett, VVS, entreprenører og landbruk.