Avtroppende administrerende direktør fikk prisen for sitt arbeid i MEF siden 1. august 2001. Selve overrekkelsen skjedde 14.juni.

MEF-prisen til Trond Johannesen

Avtroppende administrerende direktør Trond Johannesen fikk MEF – prisen for sitt arbeid i organisasjon siden 1. august 2001. Selve overrekkelsen skjedde under representantskapets middag 14.juni.

0

Hovedstyrets leder Arnstein Repstad som delte ut prisen under representantskapets middag på Kjerringøy onsdag 14. juni 2017, sa at at Hovedstyret i MEF har enstemmig besluttet å tildele MEF-prisen til Trond Johannesen.

– Prisen tildeles med bakgrunn i din lange og store innsats som administrerende direktør for MEF. Denne prisen har kun vært delt ut 12 ganger tidligere i MEF’s snart 70-årige historie. Det en stor ære og glede å overrekke deg denne prisen. Det er meget fortjent, gratulerer med dagen.

Repstad trakk også fram at MEF i denne perioden har gått fra 1528 medlemmer til nå 2065 medlemmer. Den gang i 2001 omsatte MEF bedriftene for 15 milliarder kroner, mens i inneværende år forventes en omsetning på mer enn 75 milliarder.

Antall ansatte i organisasjonen har økt fra 51 til nåværende 74 ansatte.