Markeds- og kommunikasjonssjef Kjetil Grønbakken forteller at grossisten nå er klare til åpne ny butikk med ager i Fredrikstad. - Vi har ambisjoner om å øke våre markedsandeler i Østfold.

Heidenreich åpner ny butikk i Fredrikstad

Heidenreich vokser og satser friskt for å ta markedsandeler. Nå åpner grossisten butikk i Fredrikstad, og har ambisjoner om å vokse i Østfold.

0

– Fredrikstad er den syvende største byen i Norge og vi ser at vi har et stort potensiale her, og butikken vil sammen med vår butikk i Sarpsborg gi oss et godt utgangspunkt for å ta ytterligere markedsandeler i Østfold- byene, sier markeds- og kommunikasjonssjef  Kjetil Grønbakken i Heidenreich.

– Vi kommer til å ha et assortert utvalg av både VVS og VA- produkter. Vi er i gang med rekruttering av ansatte til butikken, og det vil være distriktssjef Ole Petter Klavestad som har distriktsansvaret for butikken, opplyser Grønbakken.

Butikkprofilen blir  i henhold til den siste profilmanualen til Heidenreich
– Vi gleder oss til en sentral beliggenhet i Fredrikstad med et godt varesortiment og med motiverte og fagkyndige ansatte. Hos oss er det også den lokale butikk som har sterke føringer for sitt lokale sortiment, så vi er svært lydhøre til lokale tilpasninger for et optimalt sortiment, sier Grønbakken.

Den nye butikken får over 800 kvadrameter butikk og lager, godt med kundeparkering og svært sentral beliggenhet med enkel tilgang via hovedveiene i Fredrikstad

Butikkens adresse blir Mosseveien 5, og man regner med å åpne dørene til høsten.