Hordnesskogens Venner tok vannprøver. De avslørte massiv forurensning i Bergen.

Miljøforurensing avdekket i Bergen

Nye vannprøver viser store funn av kvikksølv, arsen, bly og andre tungmetaller i overflatevann i bydelen Fana sør for Bergen sentrum. – Vi er svært bekymret, og ber nå kommunen om å umiddelbart reagere, sier Ann-Kristine Kryvi.

0

Det er stiftelsen Hordnesskogens Venner som har avdekket de massive funnene av tungmetaller i overflatevann i Fana som har over 40.000 innbygger. Vannprøver ble tatt i april og mai måned i år og oversendt til et av verdens største laboratorieselskap Eurofins Scientific for analyser. Nå foreligger resultatet.

Svært skadelig
Det er avdekket at av 28 analyser er hele 23 klassifisert (82 prosent) som dårlig eller svært dårlig med et omfattende giftinnhold. 16 av disse var i verste kategori; svært dårlig. I klartekst betyr dette at vannet kan påføre både mennesker og dyr store skader og i verste fall død. Kryvi opplever det som skremmende at barn leker i tungt forurenset overflatevann, uten å vite at det kan være farlig.
– Vi hadde en mistanke om at noe var riv ruskende galt, og det var derfor vi tok disse vannprøvene. Analysene viser dessverre at miljøet i Fana er mye verre enn vi kunne forestille oss. Det er ekstra ille at dette handler om overflatevann som både mennesker og dyr eksponeres for, og når dette vannet til slutt renner ut i Fanafjorden der folk bader og fisken svømmer sier det seg selv at nå må det skje noe, sier Kryvi.

Mangler kontroll
Hordnesskogens Venner har lenge hatt en god dialog med kommunen i forbindelse med de store miljøutfordringene som gradvis har blitt avdekket i Fana. Nå mener Kryvi at alarmen må gå.
– Alt tyder på at kommunen ikke har kontroll over miljøskandalen som nå er avdekket. Vi vil anbefale kommunen å gjennomføre en total miljøundersøkelse, og foreta en omfattende risikoanalyse. Å sitte stille går ikke lenger, sier Ann-Kristin Kryvi.
Det sterkt forurensende overflatevannet kommer i hovedsak fra en større nedlagt kommunal søppelfylling og et industriområde. Vannet samles etter hvert i flere bekker og renner ut i Fanafjorden og funnene kan være en av de virkelig store miljøskandalen i Bergen.