Flere leveranser til norske flyplasser for Loe Rørprodukter

0
Fly parkert ved Non Schengen-området på Oslo Lufthavn. Foto: Avinor AS

– Vi er stolte av å levere våre kvalitetsprodukter også til det pågående prosjektet » Utbygging av NON SCHENGEN område» på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Veidekke Entreprenør AS er i gang med tilbygg og forlengelse av østre delen av utenlandspiret for å bedre kapasiteteten for fly til og fra Non-Schengen destinasjoner. Ombyggingen på flysiden omfatter taksbaner og oppstillingsplasser for å tilrettelegge også for større flytyper, skriver Loe Rørprodukter i en pressemelding.

Krav til styrke og tetthet
– Alle betongvarer levert til VA-anlegget oppfyller spesielle krav til dimensjonering og trykkbelastning (850 KN/M horisontal kraft og vertikal last på 450 KN/M). Bunnseksjonene som leveres produseres med sulfatresistent sement, og styrkekravene oppfylles med større godstykkelser og mer armering, skriver de videre.

Alle kumelementer leveres med innstøpte pakninger og tetthetsprøves før levering. Til kum gjennomføringer brukes oljebestandige pakninger.

Torp Sandefjord

På TORP – Sandefjord lufthavn  Loe i gang med omfattende arbeider for rehabilitering og oppgradering av dagens rullebane.  Blant annet skal det bygges nytt overvannsystem langs hele den cirka tre kilometer lange rullebanen.
– Det skal bygges ny snuplass for fly i tillegg til at rullebanebelysning skal byttes ut og nytt asfaltdekke skal legges. Prosjektet har vært planlagt siden 2014 og forventes ferdig november 2017.
– For å unngå flyoperative konsekvenser eller begrensninger for passasjerene gjennomføres prosjektet på nattestid med anleggsarbeider som utføres 5 netter per uke, skriver Loe til slutt i meldingen.

Utførende entreprenør er Marthinsen og Duvholt AS.