En ledning så lang som et maratonløp

0
Den nye vannledningen starter fra vannbehandlingsanleget på Langevann i Gjesdal kommune og passerer fire kommuner før den ender opp i eksisterende høydebasseng på Tjensvoll i Stavanger kommune. Illustrasjon skjermdump Google Maps.

Like lang som et maraton skal hovedvannledningen for Stavanger-regionen bre seg ut. COWI har nå begynt prosjekteringen av ny hovedvannledning for IVAR.

– Dette er den største vannledningen jeg har jobbet med. Det finnes nok noen kraftverk i Norge med vannledninger på denne størrelsen, og ellers har vi jobbet med noen kinesiske prosjekter med ledninger i samme skala. Men det er i alle fall den største vannledningen jeg har vært med å prosjektere, sier Jon Håvard Lien, prosjektleder fra COWI.

En maraton lengde hovedrørledning

Dagens hovedvannledning er 31 km og ble ferdigstilt i 1997 – også da med COWI som rådgiver. Den nye hovedvannledningen etableres for å sikre vannforsyningen til eierkommunene og legges vest for eksisterende hovedvannledning. Sammen med eksisterende hovedvannledning danner den nye ledningen en ringredning som sikrer vannforsyning ved eventuelle brudd eller planlagt vedlikehold på ledningsnettet.

Foreløpig anslag på lengde av hovedrørledningen som COWI prosjekterer, ser ut til å ende på mellom 40 og 42 kilometer, og vil trolig inkludere 12-14 ventilkamre. Dette er nesten like langt som et ordinært maratonløp. Vannledning vil ha kapasitet til å frakte inntil 3.300 liter i sekundet, som tilsvarer ca. 3.5 ganger volumet til hele Royal Albert Hall – hvert døgn.

Den nye vannledningen starter fra vannbehandlingsanlegget på Langevann i Gjesdal kommune og passerer fire kommuner før den ender opp i eksisterende høydebasseng på Tjensvoll i Stavanger kommune.
På strategiske steder langs ledningen vil det bygges ventilkamre med overbygg der de kommunale ledningsnettene blir forsynt med vann fra IVAR. Her blir trykket tilpasset det behovet den enkelte kommune har på stedet.

Strategisk viktig prosjekt

Prosjektet, inkl. opsjoner, ligger på rundt 50 MNOK. Jon Håvard Lien, prosjektleder fra COWI, omtaler det som et strategisk og viktig prosjekt.

– Dette er en kjempekontrakt av vesentlig strategisk betydning både for divisjon Vann og miljø og COWI på Vestlandet. IVARs vannverk er av de mest veldrevne og kostnadseffektive i landet – og IVAR framstår som en kompetent og attraktiv oppdragsgiver for vår bransje. Vi har tidligere bistått IVAR med utbygging av VA-infrastruktur og kjenner således godt de aktuelle utfordringer i det nye prosjekt, sier Lien.

Prosjektet omfatter også sjøledninger, som innebærer at to av COWIs ingeniørdykkere vil bistå i oppdraget. COWIs tverrfaglige tilnærming til VA-faget vil bli viktig i oppdraget, forteller Sverre Olav Gjerløw, leder i en av COWIs VA-avdelinger.

– I COWI er vi komplette i tverrfagligheten. Vi har dedikerte VA-rådgivere i alle ledd – fra elektro, bygg og VVS, til landmålere som laserscanner kummer i 3D og dykkere som er eksperter på undervannsledninger, til vårt eget dedikerte forskerteam, Aquateam COWI, i den andre enden. Når vi er VA-spesialister innen alle fag gjør det det vesentlig lettere å løfte frem betydningen av faget vårt allerede i skissestadiet av prosjekter. Og det påvirker ikke minst vår evne til å levere bredt i de konkrete VA-prosjektene, forteller Sverre Olav Gjerløw.

Prosjektet skal stå ferdig i 2023.