Fornøyde ledere i Norconsult. Fra venstre; Kontorleder Eirik Rismyhr, konsernsjef Per Kristian Jacobsen, prosjektleder Tor Håkonsen, konserndirektør Bård S. Hernes og divisjonsdirektør Tom Baade-Mathiesen. Foto: Christian Wangberg/CW foto.

Åpner avdeling på Lillestrøm og trenger flere hoder

Norconsult vokser og åpner nytt kontor på Lillestrøm. Lokal tilstedeværelse og stor etterspørsel etter tjenester på Romerike er bakgrunnen for utvidelsen.

0

Økning i etterspørsel fra offentlige og private kunder gjør at Lillestrøm-kontoret allerede fra starten av har behov for å rekruttere flere medarbeidere. Kontoret har allerede bred kompetanse innen vann- og avløp, brannteknikk og byggeteknikk, men søker nå etter flere medarbeidere med erfaring innen ulike fagfelt som kan bidra til å bygge opp et solid tverrfaglig tilbud i Lillestrøm. Totalt ansetter Norconsult om lag 200 – 250 nye medarbeidere årlig.

Eirik Rismyhr er ansatt som ny kontorleder for kontoret på Lillestrøm fra og med 1. november. Rismyhr kommer fra stilling som driftssjef på Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og har erfaring fra både kommunale og private selskap i Vannbransjen.

Nylig holdt Norconsult offisiell åpning av kontorlokalene med mange gjester fra kunder, entreprenører og konkurrenter. Kontoret er godt utstyrt med riktig teknologi og tilrettelegger for god samhandling og tverrfaglig prosjektarbeid. Det er plass til ca. 30 medarbeidere i de nye lokalene i Portalbygget i Tærudgaten 16 i Lillestrøm.

– Som Norges ledende rådgiver ser vi mange spennende muligheter i området i årene som kommer, og vi ser sterkt økende etterspørsel etter våre tjenester. Norconsult tilbyr et tverrfaglig og bredt tilbud, og har over tid bygget opp solid kompetanse innen en rekke fagfelt. Vi er nå svært godt rigget for å være med på å bygge på Romerike for fremtiden, sier prosjektleder Håkonsen.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 250 medarbeidere arbeider om lag 2 350 i Norge. Norconsult har 93 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne.