Mange representanter fra VA-bransjen samlet hos RIF, Foto: RIF

VA-nettverk diskuterte framtidens behov

De viktigste aktørene i vann-bransjen og utdanningsinstitusjonene møttes nylig på nettverksforumsmøte hos Rådgivende Ingeniørers Forening for å diskutere blant annet hvordan man sikrer tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget.

0

De viktigste aktørene i vann-bransjen og utdanningsinstitusjonene møttes nylig på nettverksforumsmøte hos Rådgivende Ingeniørers Forening for å diskutere blant annet hvordan man sikrer tilstrekkelig og riktig rekruttering til VA-faget.

Blant deltakerne var RIF, Statens vegvesen. NMBU, Jernbanedirektoratet, NTNU, Universitetet i Agder, Høgskolene på Vestlandet, Sør-Øst-Norge, Østfold, Sør-Trøndelag, Universitetet i Stavanger, Norges Arktiske Universitet, SINTEF, Norconsult og Norsk Vann.

– I dag har vi jobbet med å utarbeide konkrete tiltak for utdanningsinstitusjonene som sikrer at vi i fremtiden får tilstrekkelig og riktig rekruttering til bransjen, sier Jonny Ødegård fra RIFs Ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk. – Temaer som urbanisering, klimaendringer og digitalisering er viktige i utdanningen av VA-ingeniører for fremtiden, fortsetter Ødegaard. Nettverksforumet har tidligere sørget for utarbeidelsen av en lærebok om VA beregnet for Bachelor- og Masterstudenter.

– Slike møter som Nettverksforumet for VA er viktige arenaer for å dele erfaring og etablere grunnlag for samarbeidsprosjekter. Å sikre langsiktig rekruttering til VA-faget er ikke noe hver enkelt aktør kan løse på egen hånd, men i samarbeid mellom akademia, næringen og myndighetene, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.