Slik ser anlegget ut i dag.

AF Gruppen skal bygge ut Ängelholm avløpsrenseanlegg

Ängelholm kommune har utnevnt AF Gruppen til totalentreprenør for ombyggingen og utvidelsen av Ängelholm avløpsrenseanlegg.

0

Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av flere ulike deler og funksjoner i Ängelholm avløpsrenseanlegg. Kapasiteten til renseanlegget skal økes slik at Ängelholm skal kunne ønske flere nye innbyggere velkommen samt koble til de nye bolig- og industriområdene som planlegges.

AF Gruppen har gjort tilsvarende anlegg i fjell i Norge, for eksempel Oset Vannrenseanlegg og Vettakollen.

I totalentreprisen inngår omfattende grunn- og fundamenteringsarbeider, byggearbeider, maskin- og prosessarbeider, el- og styringsarbeider samt VVS-arbeider. Arbeidet med prosjektering og planlegging innledes om en måneds tid, og det nye anlegget forventes å være ferdigstilt i slutten av 2019.

Prosjektet utføres som en totalentreprise og verdien forventes å beløpe seg til MSEK 119 ekskl. mva.

– Dette er et stort og viktig oppdrag for AF Gruppens virksomhet i Sør-Sverige. AF Bygg Syd har bred erfaring fra komplekse vann- og avløpsprosjekter og prosjektet stemmer godt overens med vår kompetanse og kapasitet. Vi ser fram til et godt samarbeid med Ängelholm kommune, sier konsernsjef Morten Grongstad.