Foto: Dag Jenssen

Hun skal dra i land de største og viktigste oppdragene

Asplan Viak ansetter Julie Kleppen Rafn som tilbudssjef. Hun skal bringe ny kompetanse til bordet og er klar for utfordringene som venter.

0

– Vi har funnet det riktig å ansette en egen tilbudssjef for å perfeksjonere tilbudsarbeidet, sier administrerende direktør Øyvind Mork i en pressemelding.

Personen som skal gjøre dette er Julie Kleppen Rafn, sivilingeniør i industridesign med en master i urbanisme. Hun kommer fra telekommunikasjonsbransjen, franske Netsize SA, men har med seg solid erfaring fra produktledelse, design, markedsføring, forretningsutvikling og konsulentvirksomhet.

– Hun har en utdannelse som passer godt i Asplan Viak og en erfaring som kan tilføre oss noe vi ikke har fra før, mener Mork.


Sentral rolle for firmaet

Stillingen som tilbudssjef er underlagt ledelsen for Asplan Viaks to divisjoner, Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Det er en nøkkelstilling med stort utviklingspotensial.

– Rollen innebærer ansvar for de største, tverrfaglige og mest kompliserte tilbudsprosessene. Tilbudssjefen skal jobbe på tvers av divisjonener, avdelinger og geografi. Den har både en ledende, veiledende og utviklende funksjon, ifølge Mork.

Det store ansvaret avskrekker ikke vår nye tilbudssjef.

– Tvert imot. Jeg vant til å ha resultatansvar, ansvar for markeds- og kunderelasjoner, produkter og kundeporteføljer. Jeg har dessuten stort sett alltid jobbet på tvers av landegrenser, språk og kulturer. Dette fordrer åpenhet, evne til å se helhet og sammenhenger, men også en viss proaktivitet, å tenke effektivitet og fokusere på både kvalitet og bunnlinje, sier Rafn.


Utfordrende bransje

Asplan Viak er en av de største aktørene innen rådgivningsbransjen med et stort faglig spenn. Som nyansatt er det mye nytt å sette seg inn i, men etter knappe fire uker i firmaet er Rafn allerede godt i gang med å lede tverrfaglige tilbudsprosesser.

– Selv om arkitektur- og rådgivende ingeniørfag er en ny bransje for meg mener jeg at jeg har mye overførbar kompetanse og erfaring på et generisk nivå.

Rafn har mer enn 14 års erfaring innen telekom og digitale tjenester for en rekke bransjer både nasjonalt og internasjonalt. Hun er genuint interessert i hvordan ny teknologi former samfunnsutviklingen.

– Teknologibransjen og digitaliseringen av samfunnet påvirker også arkitektur, bygg og infrastruktur. De aktørene som ikke følger med og tilpasser seg i tide er raskt ute av dansen. Dette er en innstilling jeg har med meg inn i Asplan Viak.

 

Store forventninger til oppdragsjegeren

Tilbudssjefen fokuserer nå på å sette seg inn i – og beherske Asplan Viaks tekniske verktøy og arbeidsmetoder.

– For å kunne jobbe strategisk med tilbudsarbeidet i organisasjonen, er det en selvfølge å beherske verktøyene vi alle bruker i vår daglige jobb. Asplan Viak har digitale systemer med mange muligheter for god struktur og samhandling, men også med en viss kompleksitet. Det siste gjelder også for meg som kanskje oppfattes som mer teknologikyndig enn snittet, sier Rafn.

Samtidig er hun i ferd med å analysere firmaets nåværende tilbudsarbeid som grunnlag for forbedringer.

-Nå er det essensielt meg å få oversikt over hvor og hvorfor vi iblant feiler og hvor vi brenner unødig mange tilbudstimer. Riktig bruk av disse analysene tror jeg kan spare oss for bortkastet tilbudsarbeid og gi bedre økonomiske resultater.

Ledelsen har sterke forventninger for rollen.

– Vi har store forhåpninger om at et planmessig utviklingsarbeid med en dyktig leder skal gi oss mer effektivt tilbudsarbeid, tilbud med høyere kvalitet og dermed sikre flere større oppdrag, sier Øyvind Mork.