Signalomformere i nytt design for nye bruksområder

Signalomformerne IFC 100 og MAC 100 samt SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. De er hovedsakelig rettet mot applikasjoner i næringsmiddelindustrien, men kan også brukes der høy korrosjonsbestandighet kreves, f.eks. i saltholdige omgivelser.

0

Omformerne IFC 100, MAC 100 og SMARTMAC 200 nå tilgjengelig med hus i rustfritt stål. Elektronikkhusene for signalomformerne til OPTIFLUX elektromagnetiske mengdemålere, samt OPTISENS og SMARTPAT sine analytiske sensorer er dessuten designet med tanke på hygiene. SMARTMAC 200 er nå også ATEX godkjent. Signalomformerne tilfredsstiller kriteriene til næringsmiddelapplikasjoner.

Det nye huset i rustfritt stål er et alternativ til det vanlige aluminiumhuset, og er «hygienisk av design». Det vil si at det ikke er områder for oppsamling av væsker eller groper/sprekker hvor skitt og smuss kan få grobunn.

-IFC 100, MAC 100 og SMARTMAC 200 er basert på samme prinsipp, og deler samme HMI og de samme opsjoner for elektronikkhuset.

-IFC 100 er en signalomformer for elektromagnetiske mengdemålere til hygieniske applikasjoner. Kombinert med en hygienisk OPTIFLUX 6000-flowsensor, tilbyr det nye alternativet i rustfritt stål et kostnadsbesparende alternativ til den høyere posisjonerte IFC 300.

-MAC 100 er en signalomformer for OPTISENS analytiske sensorer, bl.a. for hygieniske ledningsevne sensorer som OPTISENS IND 7000 og OPTISENS COND 7200.

-SMARTMAC 200 er en driftsenhet for konfigurering og kalibrering av SMARTPAT sine analytiske sensorer som har en integrert transmitter, som f.eks. de hygieniske sensorene SMARTPAT PH 8570 og SMARTPAT COND 7200.

-SMARTMAC 200 er nå tilgjengelig i Ex-utførelse i henhold til ATEX, IECEx and QPS.
I tillegg til offline kalibrering av SMARTPAT sensorer ved hjelp av OPTIBRIDGE, tilbyr vi dette som et alternativ for parametersetting og kalibrering direkte i Ex-områder.

Om KROHNE Instumentation: KROHNE Instrumentation er en totalleverandør av prosess måleteknologi, for måling av mengde, masse, nivå, trykk og temperatur, så vel som analyse og signalbehandling. Firmaet ble etablert i 2001 som KROHNE bedrift, men produktene har vært solgt i Norge siden før 1980. Hovedkontoret ligger i Moss. Selskapet har 25 ansatte og er representert med avdelingskontor i Stavanger. KROHNE står for innovasjon og maksimal produktkvalitet og er en av markedslederne innenfor industriell måleteknologi.