Administrerende direktør Bård Benum og konferansier Jonas Skybakmoen åpner Powel-dagene 2017

Samskaping hovedtema under Powel-dagene

Kommunikasjon, menneskelige relasjoner og nysgjerrighet stod i høysetet for årets Powel-dager og gikk som en rød tråd gjennom konferansen. Dette er emner som alle er viktige ingredienser i co-creation eller samskaping på norsk, prosessen som hadde gitt navn til årets Powel-dager; CoCreate. Samtidig ble det presentert flere lanseringer og mange eksempler på innovativ bruk av ny teknologi.

0

Som i fjor samlet Powel alle forretningsområder til konferanse på samme tid.  Fellessesjonen startet med designantropolog Anna Kirah, som snakket om menneskesentrisk tilnærming. Den fortsatte med teknologigründer Alf-Egil Bogens tanker rundt hvordan hans nysgjerrighet og skaperglede har bidratt til hans suksess.
Åpningssesjonens fokus på menneskelig tilnærming og innovativ tenking var en introduksjon til det som var i vente. Mange av foredragene som fulgte i løpet av de to dagene hadde elementer av disse temaene.

Et av hovedbudskapene til Anna Kirah var viktigheten av å forstå andre sitt ståsted, en filosofi som er viktig for Powel når vi utvikler og videreutvikler løsninger. Det er samskapningsprosesser og designtenking som gjelder, sammen med kundene å finne ut og forstå hva de egentlige behovene er. Bare slik kan man være sikre på at vi finner de rette svarene og dermed de optimale løsningene.

Brukererfaringer og nyheter

Powel Construction og Powel Water hadde sin konferanse på Clarion. Den populære tradisjonen med en ”Tjuvstart” fra Gemini Brukerkonferanse har blitt beholdt, og på tirsdag kveld samlet begge forretningsområdene seg for foredrag om MeTroVann prosjektet, et samarbeidsprosjektet mellom Melhus og Trondheim kommuner som sikrer abonnentene i begge kommuner rent drikkevann under alle forhold.

De neste to dagene var digitalisering et gjennomgangstema for begge områdene, både fra et bredere samfunnsperspektiv og i forhold til Powels løsninger spesifikt.

Digitale data, standarder, BIM og sømløs dataflyt er viktig i den nye, digitaliserte anleggsbransjen. Gemini Connected ble lansert på fjorårets Powel-dager og i år kunne nye brukere høre mer om hvordan plattformen møter mange av bransjens nye behov pluss erfaringer fra en av våre første brukere av løsningen, Dokka Entreprenør.

På Powel Water sin sesjon fikk kundene presentert både nyheter i forvaltnings- og dokumentasjonsløsningen Gemini VA, pluss helt nye løsninger som Private Anlegg. Flere kunder holdt foredrag både om erfaringer, utfordringer og samskaping med Powel.

I tillegg til løsningsorienterte foredrag, fikk deltakerne også et mer overordnet blikk på viktigheten av både vannbransjen og vann generelt både fra Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Bergen og Chief of Cyber Security, Mike Loginov.

Sikkerhet, dataanalyse og Powels Innovasjonspris

Konferansen bød også på muligheten til å bli bedre kjent med både Powel Security Services og Powel Data Analytics. Disse to avdelingene skal sørge for at vi ligger i tet når det gjelder datasikkerhet, digitalisering, maskinlæring og dataanalyse.

Water og Metering kunder fikk høre Chief Security Officer Mike Loginovs tanker og erfaringer rundt informasjon- og cybersikkerhet. Chief Analytics Officer Mozhgan Tavakolifard delte noen av de enorme strategiske mulighetene som finnes innen maskinlæring, avansert dataanalyse og kunstig intelligens med de tre kundesegmentene innenfor energi.

Gode teknologipartnere er viktig for enhver bedrift som jobber med programvare og både Microsoft og Esri var representert på konferansen. En rekke andre partnere hadde også stander på begge hotellene.

Også i år delte vi ut Powels Innovasjonspris under festmiddagen. Tre verdige vinnere ble kåret, Bergen kommunes VA-etat, Eidsiva Nett og Uniper. Alle tre har jobbet tett på Powel på krevende, nyskapende og spennende prosjekter hvor digitalisering og effektivisering har vært viktige drivere.