Illustrasjonsbilde

Gjensidige vil ikke betale

Huset tatt av flom to ganger.

0

Huseieren mistet huset i den første flommen men fikk tillatelse av kommunen til å bygge opp et nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble imidlertid totalskadd i en ny flom i 2013.

Forsikringsselskapet mener at kommunen skal betale for skade nummer to, den første skjedde under flom i 2011.

Nylig tapte Gjensidige flomskadesaken mot kommunen. Forsikringsselskapet uttrykte da skuffelse over dommen.

– Skulle denne dommen bli stående, frykter vi at det kan bidra til mindre oppmerksomhet om skadeforebygging i kommunene, sa advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige i en pressemelding.

Forsikringsselskapet anker nå dommen fordi de mener at kommunene må ha et ansvaret når de tillater bygging i flomutsatte områder.

– Vi kan ikke la dommen bli stående uimotsagt, fordi det vil bety at kommunene kan skyver problemene foran seg og over på den enkelte huseier, sier Utgård i en pressemelding.

Ifølge Gjensidige er det betenkelig at det stilles så lave krav til en kommune når det gjelder saksbehandling som har stor betydning for liv, helse og store økonomiske verdier.

Når saken blir rettskraftig, kan den bli prinsipiell. Kommune-Norge og forsikringsbransjen vil følge saken med stor interesse.
Kilde: Kommunalrapport og pressemelding.