Roboten er inne i vannledningen.

Het robot kommer til Hallingtreffet

For første gang blir det demonstrasjon av den nye anboringsroboten som er utviklet i det såkalte NoDig Challenge-prosjektet. Dette skjer under det årlige Hallingtreffet, som går av stabelen på Geilo 10. januar.

0

No-Dig roboten er utviklet for å gi boliger vanntilførsel uten at man trenger å grave. Under Hallingtreff er det planlagt å avholde en praktisk demo av vidunderet, som er utviklet av Hawle Water Technology i samarbeid med Techni og Båsum Boring.
Roboten består av en bormaskin som kan bæres ned i husets kjeller. Herfra borer man seg fram til hovedvannledningen. Boremaskinen suppleres av to verktøy som sendes inn i hovedvannledningen. En rørlogger finner posisjonen til hovedvannledningen og sender informasjonen videre til borestrengen. Den spesialutviklede anboringsroboten ordner så en gravefri tilkobling til hovedvannledningen.
På den måten reduseres inngrepet i infrastrukturen drastisk. Det er anslått en reduksjon i tidsforbruk på 50 prosent og reduksjon i kostnader med 40 prosent. CO2-utslippet forbundet med arbeidet reduseres med 90 prosent, ifølge Hawle.

Roboten gjøres klar for å sendes opp vannledningen for å skjære ut for påkobling til stikkledning.jpg

VA-rådgivere leder

-For første gang i Hallingtreffs historie blir konferansen ledet av to kvinnelige VA-rådgivere. Det er rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl som entrer podiet som møteledere. Borghild T. Folkedal har også ledet programkomiteen sammen med Sverre Tragethon, Roar Sannem og Odd Borgestrand.
Årets treff arrangeres av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT, og at treffet fortsatt skal framstå som VA-bransjens tankesmie.
På Hallingtreff legges det stor vekt på at den enkelte deltager skal få dele sin kunnskap og kompetanse med andre i VA-miljøet, og det har alltid vært friske debatter og meningsutvekslinger både i grupper og i plenum.
– Takhøyden har vært stor, og i så måte er den nye konferansesalen på Vestlia Resort helt ideell sett i lys av denne visjonen, sier markedsansvarlig ved Hallingplast AS, Sverre Tragethon.
Det legges også opp til kunnskapsdeling i pausene hvor man kan diskutere med andre deltagere, samt med de drøyt 30 entreprenørene og leverandørene som stiller ut under Hallingtreff.

Ledningseiere dominerer

Av de som har meldt seg på til 2018-treffet representerer nesten halvparten interkommunale selskaper eller kommuner. Det vil i praksis si ledningseiere. Entreprenørene stiller også sterkt med om lag 25 prosent, mens produsenter og leverandører utgjør snaue 15 prosent av deltakerne. Antallet rådgivere har økt jevnt og trutt de siste årene, og har nå passert 10 prosent. De siste prosentene fylles opp av grossister, politikere og presse.
-At mange av Nordens fremste VA-eksperter velger å delta på Hallingtreff setter også stadig sterkere krav til arrangørene. Aktuelle foredrag, spennende og relevante utstillere og en hyggelig sosial ramme er viktige elementer for et vellykket treff. Vi vil at Hallingtreff skal være et annerledes treff enn de store fagkonferansene med mange hundretalls deltakere i konferansesalen, sier Sverre Tragethon. 2018-utgaven av Hallingtreff arrangeres på Ål og Geilo onsdag 10. til fredag 12.januar. Årets treff innledes med guidet tur gjennom fabrikklokalene til Hallingplast, en av Europas mest moderne rørfabrikker, på Kleivi Industripark på Ål, mens resten av konferansen arrangeres på Vestlia Resort på Geilo.