Byggeleder Jan Arve Kastet, kontrollingeniør Ola Marius Husaas og overingeniør innen elektro Roy Helge Solvang bygger en sikrere og mer fuksjonell tunell.

Nordbytunnellen blir sikrere og mer funksjonell

Oppgradering av Nordbytunellen løfter sikkerheten til høyeste standard. Alt av innmat innen elektro-, overvåking og styring fornyes. Nye og mer funksjonelle kabelkummer skal beskytte og sikre viktige koblingspunkter og gjøre de mer tilgjengelige for senere arbeid.

0

Etter drøyt tyve års drift er Nordbytunellen i Akershus moden for oppgradering. Nå får den en gedigen heving av standarden og blir langt mer sikker, lettere å drifte og mer trafikkvennlig.

– Tunnellen blir sikrere og bedre samt tilrettelagt for mer effektivt arbeide i framtiden, slik at man i mindre grad trenger å omdirigere trafikken, forklarer Roy Helge Solvang, overingeniør innen elektro ved Statens Vegvesen.

Harald Gusfre hos Furnes Jernstøperi og Svein Hauso hos Østraat Øst leverer blant annet nye kabelkummer.

Siden tunellen holder god standard i selve veidekket og himling vil oppgraderingen denne gangen ikke fortone seg som spesielt synlig for trafikantene. Det fysiske og bygningsmessige i selve løpene er i god stand. Arbeidene går på driftsmessige forhold og anleggets funksjoner.
– Denne gangen er det det skjulte anlegget vi fokuserer på, ved siden av sidefunksjoner og områder. Dette går på brannsikring, røyktette rømningsveier, kraftforsyning, drifts/styresystemer og bedre tilkomst i forbindelse med inspeksjoner. Tunnellen enklere å styre, derfor vil trafikken også flyte bedre, forteller Ola Marius Husaas, kontrollingeniør for arbeidene ved Statens Vegvesen.

Tar ut fjell
Det holdes et høyt tempo i arbeidet, der hovedentreprenør Martinsen og Duvholt kjører for fullt med tre skift. Ved siden av oppgradering av kabelkummer er det store arbeider på rømningsveier og infrastruktur mellom de to tunnelløpene.

Gustav Arne Hageland, prosjektleder ved Martinsen og Duvholt foran pent skåret fjellvegg

For å holde framdriften er det nødvendig å arbeide 24/7. Anleggsarbeid i en tunell er krevende både plassmessig, kommunikasjonsmessig og arbeidsmiljømessig. Det er liten plass, derfor er man nødt til å bruke et av løpene for å få plass til maskiner, diamantskjæreutstyr, borerigger og annet anleggsutstyr som er i sving. Det gjøres omfattende arbeider med fjelluttak i forbindelse med tekniske rom i tunnelen, grunnet strenge rystelseskrav og trafikk i naboløpet gjøres dette ved at man skjærer ut fjellet med store diamantsager.

– Det er et spennende prosjekt for oss, tunnelarbeider kan være krevende og minner mye om industri. Vi opplever byggherre som fleksibel og grei å samarbeide med, som i mange andre prosjekter vet man aldri hva man finner, men her har samarbeidet gått knirkefritt, sier Gustav Arne Hageland, prosjektleder ved Martinsen og Duvholt.

Sikkerhet
Foruten bedre ventilasjon generelt og ved eventuell røkutvikling forbedres den sikkerhetsmessige delen av driften. Et eksempel er hva som skjer dersom ett av tunnelløpene må stenges.  

– Sikkerhet handler også om å ta vare på trafikantene beredskapsmessig ved uønskede hendelser, da blir for eksempel trafikken stanset i naboløpet, slik at man kan komme seg trygt ut, forklarer Solvang. Nødtelefoner og branndører blir også oppgradert.
For å drifte tunnelen er det fem tekniske rom for elforsyning og signalstyring. Tre av disse ligger inne i tunnellen. Til og fra disse går kabler for energi og signaler, og disse er trukket i rør under banketten på begge sider av hvert løp. Som en del av oppgraderingen av systemet oppgraderer man kummene ved å støpe inn nye moderne toppløsninger i støpejern. Tidligere var det enkle kabelkummer med firkant-lokk som dekket kumtoppene.

Kabelkummer med lokk klar til bruk


Kummene
Tuneller har et tøft miljø med støv, fuktighet og salt. Det er derfor et vanlig problem at slike lokk korroderer og blir nærmest umulige å åpne, slik var det også her, forklarer Husaas.
Med den nye kabelkummen fra Furnes Jernstøperi forventer man å beskytte innholdet i kummene langt bedre. Kabelkummen har 2 runde lokk med solide slissepakninger i polyuretan som holder kummen tett og som gjør det enkelt å åpne den i framtiden.
– Vi opplever også lokkene som mer sikre for de som eventuelt skal gjøre arbeider her, hengslede lokk betyr risiko for klemfare, sier Husaas.

– Den valgte kabelkummen er også beregnet for å ligge i sterkt trafikkerte veier, men i dette tilfelle etterspurte Statens Vegvesen en tett løsning med enkel adkomst til kummene, forklarer Harald Gusfre fra Furnes Jernstøperi. Dersom vanlige kabelkummer blir liggende i kjørebanen, er det et stort problem med at lokkene ikke ligger i ro. Med den nye «Furnes Double», med runde Premium lokk, er dette problemet løst.
Det har vært en hektisk anleggstid som nå nærmer seg første delmål. Etter flere uker med stengning, vil det fra og med den 4. desember være normal trafikk. Arbeidene skal heretter foregå på nattestid. Til sammen er anleggstiden på 19 måneder, og det investeres til sammen 350 millioner kroner.