Prosjektet Zed vil utvikle en gravemaskin som kan spare miljøet for et årlig klimagassutslipp på ca. 100 tonn CO₂-ekvivalenter og være helt uten utslipp av hydrokarboner, svevestøv og nitrøse gasser. Illustrasjonsfoto: Nasta

Skal lage gravemaskin som ikke gir utslipp

Målet er å lage en stor anleggsmaskin – en gravemaskin på 30 tonn – som ikke slipper ut noe forurensing til luft. Det betyr at den må være elektrisk. Maskinen skal kunne fungere fint på byggeplasser i Oslo. Det er en stor utfordring, siden det i dag ikke er mange mega-watt ledig strømkapasitet på byggeplasser i etablerte og tettbygde strøk.

0

Utslippsfrie anleggsmaskiner er ikke hyllevare – de må lages – og til dels finnes opp.

– Større, utslippsfrie anleggsmaskiner er allerede etterspurt av offentlige byggherrer. Her skal vi bruker vår kompetanse innen hydrogen- og batteriteknologi samt byggeprosesser sammen med Nasta og Siemens til å utvikle en 30t utslippsfri gravemaskin, sier forsker Marianne Kjendseth Wiik ved Sintef Byggforsk i en pressemelding.

Målet er å lage en stor anleggsmaskin – en gravemaskin på 30 tonn – som ikke slipper ut noe forurensing til luft. Det betyr at den må være elektrisk. Maskinen skal kunne fungere fint på byggeplasser i Oslo. Det er en stor utfordring, siden det i dag ikke er mange mega-watt ledig strømkapasitet på byggeplasser i etablerte og tettbygde strøk.

Prosjektet 30t utslippsfri gravemaskin – zero emission digger (Zed) har som mål nå utvikle, designe, produsere, teste og sette i drift en prototyp utslippsfri beltegravemaskin i klassen 30 tonn. Prosjektet baserer seg på å bygge om en eksisterende 30t gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogen brenselcelle.

Maskinen vil settes i drift på byggeplasser i Oslo og vil demonstrere at det er teknisk mulig å fjerne utslippene fra større anleggsmaskiner helt. En slik gravemaskin vil kunne spare miljøet for et årlig klimagassutslipp på ca. 100 tCO₂eq, samt være helt uten utslipp av hydrokarboner, svevestøv og nitrøse gasser. Prosjektet er et samarbeid mellom partnerne Bellona, Nesta, Difi, Omsorgsbygg, Sintef, Skanska og Siemens.

Zed får offentlig støtte fra Pilot-e programmet  med 8 millioner kroner. Pilot-e er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med Pilot-e er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

Opptakten til prosjektet var et initiativ fra Omsorgsbygg og Bellona, som ved hjelp av Sintef Byggforsk og Difi jobbet med å utvikle rammevilkår for utslippsfrie byggeplasser i Oslo. Invitasjoner til næringslivet førte til at Skanska, Siemens og Nasta ble med i en samarbeidsgruppe.

– Dette var veldig moro. Vi i Nasta er veldig opptatt av fornøyde kunder. Når kundene våre ønsker utslippsfrie anleggsmaskiner, så må vi hive oss rundt og skaffe det, sier Hms-ansvarlig i Nasta, Nils-Olav Haukaas i en pressemelding.