Høytidelig overrekkelse av Miljøfyrtårn-plakett på Sandvika Rådhus i går med ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog. I Midten daglig leder Hans Erik Maastad og til høyre adm. og markedssjef Nina Standahl.(Foto: Bente Skaret)

Innva sertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering er ikke bare å iverksette og systematisere en rekke rutiner og tiltak innen HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og sortering av avfall/gjenvinning. Det er også et dypdykk i egne rutiner og måter å arbeide på som ikke bare effektiviserer bedriften, men også sparer den for utgifter.

0

For å gjennomføre prosessen på en effektiv og ryddig måte, tok Innva kontakt med en ekstern Miljøfyrtårn konsulent i selskapet Green Focus. Gjennom flere arbeidsmøter, ble Innva veiledet og fulgt opp gjennom 82 sertifiseringskriterier innen drift og bransje som måtte oppfylles. En uavhengig sertifisør i regi av Bærum kommune og Miljøfyrtårn, godkjente så dette arbeidet som hadde vært lagt til grunn.

– VA-bransjen er som mange bransjer i et grønt skifte, og Innva mener at alle bedrifter må gå i seg selv og ta et ansvar for miljøet. Som et resultat av denne tankegangen, besluttet Innva i våres å sertifisere seg som en Miljøfyrtårn bedrift. Det er flere ulike miljøsertifiseringsordninger å velge mellom, men Miljøfyrtårn var sertifiseringen som passet best for Innva. Denne sertifiseringsprosessen var en god måte å få miljøtankegangen inn i hele organisasjonen. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, også i miljøarbeidet, sier daglig leder Hans Erik Maastad.

Omfattende arbeid 

Prosessen til sertifisering er omfattende, og bedriften må iverksette og systematisere en rekke rutiner og tiltak innen HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og sortering av avfall/gjenvinning. Eksempler på tiltak er blant annet medlemskap i returordningen Grønt Punkt og interne målsettinger for bedriftens arbeidsmiljø.

– Vi har etablert grundige og gode rutiner som gjør at miljøtankegangen blir implementert på en god måte i det daglige. Rutiner og tiltak for HMS,  arbeidsmiljø og innkjøp er også viktige områder som har engasjert de ansatte og omgivelsene til bedriften. Forteller Administrasjons og markedssjef Nina Standahl.

Høytidelig markering

Som en belønning for det viktige arbeidet ble det holdt en høytidelig markering i Sandvika Rådhus for alle bedriftene som hadde sertifisert seg gjennom det siste halvåret. Her deltok flere fra kommunens miljøavdeling samt Bærum kommunes ordfører Lisbeth Hammer Krog.

-Vi syntes at Miljøfyrtårnprosessen har vært svært verdifull for Innva som organisasjon. Selv om vi er en ung organisasjon, har vi tatt et dypdykk i alle de interne rutinene våre. Vi har blant annet fått en sterkere bevissthet rundt kostnader og har endret mange rutiner som ikke bare effektiviserer bedriften, men også sparer oss for mange utgifter, og samtidig gjør oss mer miljøvennlig. Å tenke miljø er altså lønnsomt på mange områder, sier Nina Standahl.