Siv.ing. Bernt Stordahl, ing. Gunnar Stabæk, ing. Grete Lier Jamissen og siv.ing. Ole Øyvind Moen (alle fra ProsjektForum AS). Konserndirektør Øyvind Holtedahl, konserndirektør Grethe Bergly (begge fra Multiconsult Norge AS) og takstmann Stig Carlsen (ProsjektForum AS). Bildet ble tatt da kontrakten om oppkjøp ble signert 13.03.17.

Styrker seg med flere fagdisipliner i Østfold

ProsjektForum innfusjoneres i søsterselskapet Multiconsult Norge. Selskapet ønsker dermed å posisjonerer seg innen nye tjenester tilknyttet spesialrådgivning og blir samtidig en betydelig aktør i Østfold-regionen.

0

ProsjektForum tilbyr tjenester innen bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand til eiendomsmarkedet, verdianalyse og taksering, samt skadetaksering. ProsjektForum har hovedkontor i Sarpsborg, hvor de fortsatt vil holde til, men nå som en fullintegrert del av Multiconsult Norge .

– ProsjektForum ble kjøpt i mars, men blir nå innfusjonert for å få en mer hensiktsmessig og strømlinjeformet struktur i konsernet. Multiconsult kan nå tilby enda sterkere tjenester tilknyttet verdianalyse og skadetaksering ut til våre kunder, et spesialfelt hvor ProsjektForum har vært faglig ledende i Norge. Vi er stolte over å nå gå sammen, for å posisjonere og utvikle oss ytterligere i et marked i rask utvikling, sier Øyvind Holtedahl, Konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult ASA.

Har samarbeidet tett i en årrekke
Selskapet har i en årrekke samarbeidet med Multiconsult om større due diligence-analyser av næringsbygg, samt bistått i spesialtjenester innen geoteknikk, el- og VVS-fag og inngått i ulike prosjektteam. De har samarbeidet om beredskapsplanlegging i forbindelse med store naturskadehendelser i Norge, og inngår i teamet som vil bistå Norsk Naturskadepool med koordinering av beredskap og taksering av større naturulykker.

– Tilgang til Multiconsults solide kompetanse innen eksempelvis skredsikring, geoteknikk og hydrologi vil styrke vår posisjon i takstbransjen. Vi ser mulighetene for et godt internt samarbeid, med økt fokus på synergier av solid fagkunnskap og innovasjon innen spesialrådgivning. Det i tillegg viktig for oss at Multiconsult er en solid og ordentlig aktør, der vi kjenner kvaliteten på arbeidet de leverer, sier Ole Øyvind Moen, seksjonsleder i Multiconsult Sarpsborg, tidligere daglig leder i ProsjektForum.

Blir en komplett rådgiver
ProsjektForum, som nå er Multiconsult Sarpsborg, er et av de store takstforetakene i Norge og er medlem i Norges Takseringsforbund. De har en solid posisjon i privatmarkedet for taksering av privatboliger. De siste årene har de imidlertid satset på kompetanseutvikling, og hatt et ønske om å styrke og spre sin kunnskap inn mot det profesjonelle eiendomsmarkedet. Det er også et økende behov og marked for spesialkompetanse innen skadetaksering. Dette skyldes i hovedsak større hendelser som fører til naturskader, grunnet klimaendringer.

– Økt kompleksitet i oppdragene krever flere fageksperter innen ulike fagfelt. Verdianalyse og taksering av næringseiendommer og utviklingsprosjekter krever både kapasitet og kompetanse inn fra flere spesialfag. Ved naturskader er det viktig å ha fokus på konsekvensvurdering, for å utvikle systemer for rask beredskap og vurdere hvordan man kan forhindre lignende skader fremover. I slike prosjekter vil Multiconsult nå være en komplett rådgiver for kommuner, statlige etater, private utbyggere, entreprenører og eiendomsutviklere, sier Moen.