Sterkt driv for digitalisering i VA- og vannbransjen

Digitalisering handler om alt fra kompetanseutvikling til effektiv bruk av internett og skytjenester, sikring av kvaliteten på velferdstjenester og nye måter å tenke på som resultat av ny teknologi. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider blant annet med å digitalisere arealplaner i Norge.

0

VA-TOUR 2018 har innsett betydningen av digitalisering og takket derfor raskt ja da to av de ledende aktører på feltet ønsket å delta. VA-Tour har som formål  at hele verdikjeden fra produsent til sluttkunde får mer kunnskap om dette viktige temaet.

Ytterligere en god grunn til å planlegge for et besøk på VA-TOUR 2018. Der møter du eksperter på produkter fra flere av de viktigste produsentene i VA sektoren – nå også innenfor området digitalisering. Det blir foredrag i plenum og du får god mulighet til å snakke med ekspertene på tomannshånd og å knytte nye kontakter med andre i bransjen.

Focus Software AS
utvikler og leverer programvare, konsulenttjenester, kurs og brukerstøtte til arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, entreprenører, stat, kommune og andre aktører i byggenæringen. Selskapet ble stiftet i 1996 med det formål å tilby bygg- og anleggsmarkedet ledende IT-løsninger innen tekniske beregninger, prosjektadministrative programmer og BIM. Focus Software AS har hele tiden vært aktive innen standardiseringskomiteer i Standard Norge, BA nettverket, SOSI referansegrupper og i etableringen av IAI/Building Smart i Norge.

Powel AS har unik IT-kompetanse og omfattende bransjekunnskap som en ledende leverandør av programvareløsninger til energiselskaper, entreprenører og offentlig sektor. Powel ble etablert i Trondheim i 1996 som en avlegger fra Energiforsyningens Forskningsinstitutt (EFI), en del av SINTEF-konsernet. Forretningskritiske programvareløsninger utvikles i nært samarbeid med kundene. Powel utveksler kunnskap med brukere og partnere hver eneste dag, og driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med institusjoner og forskningsorganisasjoner.