Malmø tar tak i mikroplast

Miljøforvaltningen har gitt ut en en rapport om mikroplast med forslag till felles tiltak for å minske spredning av mikroplast. Rapporten peker på at det kreves fortsatt forskning innen området men att Malmø by med felles midler og konkrete tiltak kan nå miljøgevinster. Ti tiltak kan gjøres allerede i år, 2018, og ytterligere tiltak foreslås på lang sikt.

0

Problemet med mikroplast i marint miljø og kjennskap til mikroplast i søppel har eksistert i over ti år. Mikroplast er en felles betegnelse på små plastfragmenter (1μm til 5mm), der man skiller mellom primær og sekundær mikroplast.

Primær mikroplast er bevisst produsert. For eksempel industrielle plastpellets, plastballer for sprengning, blandinger i medisiner eller i hygieneprodukter. Sekundær mikroplast dannes når plastgjenstander plastpartikler blir brutt ned og mikroplast frigitt, ved at man kaster plastmaterialer som gradvis brytes ned i mindre og mindre stykker av naturen.

Hovedkildene for mikroplast som er identifisert i en nasjonal undersøkelse av Environmental Protection Agency ser særlig slitasjepartikler fra dekk og vei, kunstgress og kosmetiske produkter som inneholder mikropartikler.

For mange av de kildene forventes å bidra med signifikante mengder av mikro-plast er det lite data tilgjengelig. Et eksempel på et slikt område er søppel. Selv om det er behov for forksning er det  områder hvor tiltak allerede i dag kan ha en merkbar effekt.

last ned rapporten