VEAS mottar hele 37,5 millioner kroner i støtte fra Enova
Daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass og adm.dir. Ragnhild Borchgrevink i VEAS på Enovakonferansen 2018 i Trondheim

VEAS mottar hele 37,5 millioner kroner i støtte fra Enova

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) får sammen med Greve Biogass støtte av Enova for å bygge anlegg for biogassproduksjon. Det ble offentliggjort under Enovakonferansen i Trondheim i går.

0

– Dette er en merkedag for oss på VEAS! Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få gjennomført prosjektet med bygging av et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner. VEAS gass AS vil på ett år ved full drift kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsningsområder, sier adm. dir. Ragnhild Borchgrevink på VEAS.

– Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og kan kutte klimagassutslipp i både transportsektoren og prosessindustrien. Skal Norge på sikt få et levedyktig marked for biogass, trenger vi industriell produksjon. Derfor er det gledelig at Greve Biogass og VEAS med støtte fra oss kan bidra til å bygge dette markedet videre, sier konstituert markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Greve Biogass dobler produksjonen
Greve Biogass utvider biogassproduksjonen ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg med en tredje produksjonslinje. Dette vil doble produksjonskapasiteten ved fabrikken slik at den årlig vil produsere over 20 millioner Nm 3 med oppgradert biogass (CBG) og flytende biogass (LBG). Fabrikken vil med dette erstatte over 20 millioner liter diesel og store mengder kunstgjødsel hvert år.

– Biogassen vil i hovedsak leveres til transportnæringen, i et marked som har økende fokus på bærekraftige transportalternativer. Produksjonen vil blant annet bidra til å sikre  TINEs og Litras overgang til tunge kjøretøyer med flytende biogass. Dette understøttes videre av Skagerak Energi og Air Liquide sin satsing på infrastruktur for fylling av flytende biogass som drivstoff, sier daglig leder Andreas Gillund i Greve Biogass.

Råstoffet i produksjonen er organisk avfall fra landbruket og videreforedlingsbedrifter i regionen som blandes med store mengder fast og flytende husdyrgjødsel. Utvidelsen av anlegget støttes av Enova med 114 millioner kroner.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com