Leif Harald Bjørnlund og Frank Orefellen er kommunens spesialister innen lekkasjesøking. Her tar de elektroniske kartverk og dataprogrammer i bruk mens man er ute, for å kunne arbeide effektivt.

Nærmer seg en halvering av vanntapet

Sarpsborg kommune har hatt svært gode resultater med sin innsats for å redusere lekkasjer fra det offentlige drikkevansnettet. Etter et og et halvt år innsats har man klart å redusere vanntapet med 40 %. Målet på sikt er å komme ned i godt under 25 % tap.

0
Etter et og et halvt års hard lytting og systematisk retting av vannlekkasjer kan Sarpsborg kommune glede seg over en betydelig reduksjon i vannlekkasjer.
Daglig sparer man nå ca 6500 kubikkmeter vann i forhold til tidligere, og arbeidet fortsetter med redusere tapet. Da man begynte arbeidet lå lekkasjetallet på 47%, mens man i dag er kommet ned under 30 %. I løpet av den korte tiden man har holdt på har man klart å finne og utbedre 109 kommunale og 136 private vannlekkasjer. En viktig del av denne innsatsen innebar å dedikere to rørleggere, Frank Orefellen og Leif Harald Bjørnlund, til oppgaven.
– Vi har vært nede i 27 % vanntap, men det var en pause i arbeidet i kombinasjon med et par store lekkasjer, som gjorde at tallet steg igjen til 30 %, men nå er vi igjen på rett spor, vi forventer å finne flere, forteller Orefellen.
Etter å ha basert seg på mistanker og tips, i kombinasjon med mye fotarbeide og lytting med avanserte mikrofoner har man nylig fått tak i enda flere gode våpen i kampen. Nå har man også installert bedre kontrollsystemer og flere målinger på sonenivå. Det betyr at man kan starte søket ved å studere vannmålinger som dataprogrammene presenterer, som man nå har fått tilgang til på de avdelingskontorene man arbeider ut fra.
– Dagen starter gjerne med å skaffe oss oversikt, deretter drar vi ut for å prøve å lokalisere lekkasjen. Når den er funnet gir vi beskjed til driftsavdelingen, sier Orefellen.
Totalt har man klart å spare inn en vannmengde som tilsvare et av vannverkene i kommunen. I denne forbindelse spiller dette lekkasjesøkingen en viktig rolle. Kommunen har nemlig forpliktelser om ekstra kapasitet i forhold til et samarbeide med nabokommunene om sikkerhet i vannforsyning. Klarer man å fortsette den gode trenden vil man spare inn betydelige summer i framtidige investeringer i utvidelse av vannverket.
Sarpsborg kommune er også i ferd med å innføre vannmålere for alle, noe som vil gi enda bedre kontroll og dermed mulighet for å finne lekkasjer.

– Vi forventer også at vannforbruket vil synke etter at vannmålere kommer på plass, dermed kan vi regne med ytterligere innsparinger, sier senior rådgiver Marianne Knudsen.