F.v. Einar Melheim (Norsk Vann), Andreas Birkeland (NKF) og Kjell Jacobsen (Miljø&Teknikk) skal nå ut på veien for å finne Norges beste drikkevann. Her fra kick-off på Driftsassistansesamlingen på Hamar

Norges beste drikkevann skal kåres

NKF og Norsk Vann arrangerer hvert tredje år konkurransen Norges beste drikkevann:

0

Omdømmekampanjen for godt norsk drikkevann er i gang igjen og denne gang besøkes ni regionale VA-arrangement på veien mot finalen i 2019.

I gjennomsnitt bruker hver nordmann ca. 197 liter med vann om dagen. Det tilsvarer omtrent 20 vaskebøtter med vann per person. Vann er kanskje vårt viktigste næringsmiddel og norske vannverk gjør en viktig jobb for å sikre drikkevannet ditt. Dette ønsker Norsk Vann og NKF å sette på dagsorden ved å avholde konkurransen Norges beste drikkevann.

Rent vann i krana ser mange av oss på som en selvfølge. Slik er det ikke over alt. Vi nordmenn er heldige og har kanskje verdens beste drikkevann. Det finnes ca. 1950 vannverk i Norge. Hele 740 kubikkmeter vann går hvert år gjennom ledningsnettet og vannverkene overvåker kvaliteten ved å følge instrukser fra Mattilsynet. Drikkevannskvaliteten i Norge er bedre enn noensinne. Hele 99,6 % av befolkningen, som får vann fra kommunale vannverk, fikk vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet gjennom hele 2015.

– Dette kan kalles jubeltall – og stor takk rettes til kommunale og private vannverk som dag og natt jobber for å ivareta en av våre mest samfunnskritiske oppgaver; sikre rent og godt drikkevann til alle, sier Andreas Birkeland, rådgiver/prosjektansvarlig, NKF.

Konkurransen Norges beste drikkevann
Norsk Kommunalteknisk Forening og Norsk Vann arrangerer hvert tredje år konkurransen Norges beste drikkevann. Målet med konkurransen er å sette fokus på den viktige jobben som gjøres i norske vannverk året rundt. Det konkurreres i to klasser, en for overflatevannkilder og en for grunnvannskilder. Krav til deltakende vannverk er at de må stå på Mattilsynets liste over godkjente vannverk samt forsyne minimum 300 husstander. Både kommunale og private vannverk kan delta. I løpet av 2018 skal det kåres vinnere i 9 regioner, Nord-Norge, Helgeland, Midt-Norge, Sogn-og Fjordane, Møre og Romsdal, Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Innlandet. Semifinalene går av stabelen på regionale VA-arrangement rundt omkring i landet og første semifinale går av stabelen 14. Februar på HEVA´s vinterkonferanse i Sandnessjøen.

Etter semifinalene blir det finale under messen Miljø & Teknikk på Norges varemesse i mars 2019 der landsvinnere i to klasser skal kåres; Norges beste drikkevann fra overflatevannkilder og Norges beste drikkevann fra grunnvannskilder.

– Hele konkurransen handler om å sette fokus på den viktige jobben som gjøres i norske vannverk. Norsk Vann og NKF ønsker å løfte frem heltene som dag og natt sikrer oss friskt og godt drikkevann i krana. Målet med konkurransen er ikke å skape vinnere og tapere men å skape god pr for den viktige jobben som gjøres i norske vannverk. Jo fler vannverk som melder seg på, jo mer blest klarer vi å skape. Vi oppfordrer alle vannverk til å lese mer og melde seg på via norgesbestedrikkevann.no,  avslutter Birkeland.